Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

471 träffar

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter

Bakom det här arbetet står Grundskolefotboll mot rasismer – för allas lika värde i samarbete med Forum för Demokrati och Mänskliga rättigheter, Malmö stad. Malmö stads Forum för demokrati och m...

Vi är nyfikna på dina elevers idéer om framtiden!

Malmö stad fortsätter vässar förmågan att omsätta Agenda 2030 i det lokala utvecklingsarbetet. Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolans lärande för hållbar utveckling och elev...

Hur man kan ha svåra diskussioner med elever i tider av osäkerhet

Även om vi normalt skulle rekommendera undervisning och lärande i School Strengthening System (SESS) – som är en utbildning i hur skolan kan motverka radikalisering bland elever – så det tillfäl...

HBTQ, Normer & Makt – material från ”Levande historia”

Det här materialet handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Historien är fylld av människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat. Här möter du n...

Teckenspråk

Den 14 maj firas teckenspråkets dag. Samma datum år 1981 fastslog den svenska riksdagen att teckenspråk är dövas förstaspråk. Värt att fira! I den här resursen kan du lära dig mer om teckenspråket och...

SMARTA mål och hur du når dem

En föränderlig värld kräver kreativa lösningar och nya idéer. Kanske dina elever medverkar i ett innovationsprojekt och behöver hjälp med att sätta upp nya mål för att förverkliga idéer för en hållbar...

Under lektion 6

I korthet: Träna på att presentera er lösning.   Reflektionsfrågor På vilka sätt kan vi kommunicera lösningen på ett engagerande sätt?   Länkar UR – Kroppsspråk och muntlig framst...

6. FÖRVERKLIGA – Från vision till verklighet

Nu har eleverna förhoppningsvis ett lösningsförslag som de bedömer kommer skapa en klar förbättring för målgruppen. I det här steget får eleverna träna sig på att presentera sin lösning. Er idé eller...

Under lektion 5

I korthet: Skapa en prototyp på er idé eller lösning. Gärna något som kan testas av målgruppen och/eller andra testpersoner. Låt testpersoner titta på prototypen. Lyssna på och dokumentera deras åter...

5.TESTA IDÈER

I den här lektionen ska idéerna testas, utvärderas och utvecklas vidare genom att snabbt ta fram enkla prototyper. En prototyp kan vara allt som tar sig fysisk form, till exempel en vägg av post-it-la...