Gå direkt till innehållet

Eleverna är idag på gott och ont exponerade för ett stort informationsflöde. Många elever kan mycket väl göra en källkritisk granskning av en historiska källa, men när det kommer till informationsflödet de dagligen översköljs med använder de sällan dessa kunskaper.

I det här arbetsområdet ska eleverna få utveckla sin förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden. Historia används för att både påverka samhällsförändringar och för att skapa olika identiteter.

Arbetsområdet syftar till att ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning. 

Arbetsområdet består av tre lektioner och avslutas med en examinationsuppgift som består av två delar:

  1. En individuell källkritisk uppgift som bedöms
  2. En mer kreativ gruppuppgift som inte bedöms men som man mycket väl kan göra en “tävling” av. Vem skapar den mest kreativa respektive mest trovärdiga konspirationsteorin? Syftet med den kreativa uppgiften är att visa hur lätt det är att starta en konspirationsteori samt hur enkelt man kan sprida den.
PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

1: Vad som kännetecknar en konspirationsteori

Under den här lektionen får eleverna fundera kring vad som kännetecknar en konspirationsteori. De kommer också att möta begrepp som vetenskaplig teori, källkritik och filterbubblor.    Starta le...

2: Uppgift om konspirationsteorier

Under den andra lektionen är det tänkt att du ska gå igenom de två examinatuppgifterna. Uppgifterna finns bifogade som länkar under “moment” och kan importeras till elevernas Google Classroom.  Gå äve...

3: Presentation av konspirationsteorier

Den tredje lektionen avslutar arbetsområdet. Grupperna presenterar sina konspirationsteorier för resten av klassen. Ni kan även utse en vinnare av den mest kreativa och trovärdiga konspirationsteorin...