Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

479 träffar

STRIDEN OM INTERNET – LÄNKSKATT OCH CENSUR ELLER ETT SÄTT ATT KORREKT ERSÄTTA UPPHOVSRÄTTSMAKARE?

Uppdatering av resurs: Den 26 mars 2019 röstade EU-parlamentet igenom ”Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphovsrätt på den digitala inre marknaden” som denna resurs h...

HJÄLP MED SPRÅKET!

Att förstå ”språket” innebär inte endast att vara duktig på grammatik, ha en god gestaltningsförmåga eller vara en hejare på litterära genrer. För en elev innebär det ofta mycket mer än så...

ANKOMSTEN – EN ESTETISK LÄRPROCESS OM VÄNSKAP, INKLUDERING, TRYGGHET OCH IDENTITET

Resursen utgår från boken Ankomsten av Shaun Tan och innehåller flera olika moment som dramaövningar, läsning, bildanalys och textskrivande. Resursens tematik handlar om vänskap, inkludering, social t...

9 oktober- Svenska slavhandelns slut

Visste du att den svenska slavhandeln avskaffades officiellt den 9 oktober 1847? Hur ofta pratar vi i skolan om den delen av Sveriges mörka historia?   Koppling till Lgr11 Med denna resurs kommer...

DISCUSS GRAMMAR

Muntliga diskussioner på engelska kring grammatiska strukturer (EPA + digitalt responsverktyg).   Om resursen   Lektionens syfte Eleverna tränar grundläggande grammatik. Eleverna får möjlig...

MULTIPLIKATIONSTRÄNING

Byggd på metoden som ibland kallas Multiplikationstabellen på fem veckor presenteras här YouTube-filmer som kan användas såväl för att träna som att utvärdera tabellkunskap.   Multiplikationsträn...

HUR MAN SÖKER PÅ INTERNET

Alla söker vi på nätet mer eller mindre konstant. Våra elever söker så mycket att de knappt förstår innebörden av att skriva in en domänadress – de bara ”googlar” för att komma dit d...

HUR MÅNGA SVAMPAR VAR DET I KORGEN?

Hur många svampar var det i korgen? är en resurs där eleverna kan arbeta laborativt med ett matematiskt problem för att komma fram till en lösning. Uppgiften kan användas som en repetition av tal i po...

HUR MÅNGA KANONKULOR FINNS DET I PYRAMIDEN?

Hur många kanonkulor finns det i pyramiden? är ett rikt matematiskt problem, som kan användas från senare delen på mellanstadiet ända upp till gymnasiet, beroende på hur djupt man vill dyka ner i prob...

ATT LYCKAS MED SAMTAL

I läroplanens syftesbeskrivning för ämnet Svenska står att ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmå...