Gå direkt till innehållet

I valtider kommer vi alla SO-lärare att prata om valet. Hur det går till, vilka som är med och vad de tycker. Jag rekommenderar att börja hela arbetsområdet kring valet med att få eleverna att allra först inse att det är vi som är samhället tillsammans!

I denna resurs ligger tio korta filmer som alla har det gemensamt att de utgår från en aktuell fråga (exempelvis varför ”dom”  = polisen,  inte gör något åt den ökande(?) brottsligheten) och sedan visar hur detta faktiskt inte finns något vi och dom när vi pratar om samhället.

På ett enkelt och okomplicerat sätt visar filmerna på att  samhället faktiskt är vi tillsammans och att vi gemensamt måste ta ansvar för detta samhälle och att val av politiker som stiftar lagar är centralt för detta ansvar. Filmerna presenteras kort här nedan och var och en av dem kan användas som ett avstamp för en större diskussion i klassrummet som du som lärare kan moderera. Du kan välja att visa en eller flera av filmerna – vad som passar bäst för att få fram den effekt du vill ha i klassrummet.

Filmerna har ofta ett lätt provocerande anslag och de är till sin natur ganska svart-vita. Syftet är att få igång diskussion och här kan du som lärare sedan fylla på nyanser efter behov. Centralt i filmerna är att vi väljer vilka politiker vi har utifrån idéer som de sagt sig representera och att dessa politiker sen formar samhället med lagstiftning –  och här kan en ju till exempel nyansera med att vägen ibland är längre och krokigare än så.

Om resursen

 

Förankring

Resursen ”Det är vi som är samhället tillsammans” är en resurs kopplad till samhällskunskapens centrala innehåll under rubriken ”Beslutsfattande och politiska idéer”.

 

Förberedelser för läraren

Läs igenom denna planering inför lektionen och se sedan de tio filmerna (ungefär en till två minuter styck). Fundera på vilka filmer som skulle kunna vara användbara för dig och om du till lektionen byggd på en eller flera filmer behöver ta fram något annan material eller göra några justeringar (teknik etc.)

 

Genomförande

Introducera inte övningen som ett led i att börja prata om valet eller dylikt. Sätt bara igång utan att förankra eller introducera arbetet. Hoppa bara rakt in i den film du valt och ta diskussionen som filmen förhoppningsvis generar efteråt. Visa fler filmer efter behov. De avslutande två filmerna kan vara bra att använda oavsett vilken eller vilka av de andra du nyttjar eftersom de handlar om vad en person som är för ung för att rösta kan göra och också ställer frågan om en har rätt att klaga på samhället om en inte deltar och hjälper till att vara samhället.

 

Självstudiemöjlighet

Det är också möjligt att använda filmerna som självstudieuppgifter  till eleverna. Sätt samman en kort uppgift och länka där eleverna till de filmer du vill att de ska titta på  och be dem jobba med frågor relaterade till filmerna.  Informationen i filmerna är anpassad för högstadienivå även om det säkert kan förekomma ett och annat ord och uttryck som de inte hört tidigare.

 

De tio filmerna

De tio filmerna är länkade i rubrikerna nedan och under rubrikerna följer en presentation av varje film handlar om så att du lättare kan välja vad som är relevant i just ditt klassrum:

 

1 Varför får folk röka cigaretter?

Varför tillåter vi cigarettrökning trots att det dödar människor och tar samhällsresurser till deras vård? Varför tillåter vi cigarettrökning men inte haschrökning? I denna korta film tittar vem som gör de prioriteringar vi gör –  både med avseende på pengar och lagstiftning.

 

2 Varför är vissa liv värda mer än andra?

Med utgångspunkt från räddningen av de thailändska pojkarna instängda i ett vattenfylld grotta ställer jag frågan varför vissa liv uppenbarligen är värda att rädda oavsett kostnad medan andra liv uppenbarligen inte är värda samma resurser.

 

3 Är skolan fattig?

I denna film ställer jag frågan om skolan är ”fattig!” som vissa elever ibland slänger ur sig. Borde vi lägga mer pengar på skolan och är det i så fall en viktigare prioritering än farmors höftoperation? Att vi är ytterst ansvariga för hur samhället använder sina gemensamma resurser är i fokus för diskussionen.

 

4 Hur kan våldtäktsmän få gå fria?

I denna film pratar vi om ilskan och vanmakten vi alla känner ibland när vi läser om våldtäktsmän som gått fria på grund av något som känns futtigt (hon var för full för att säga nej, tydligt) och att den ilskan egentligen inte kan riktas mot domstolarna. Vi är samhället och vi kan faktiskt påverka vilka lagar som ska gälla i det här landet.

 

5 Vill vi ha ett land där staten bestämmer vad vi får göra?

Är det acceptabelt att staten genom polis och rättsväsende bestämmer vad vi som individer får och inte får göra – vad vi får och inte får stoppa i oss, till exempel? I denna film lyfter jag fram  polisen och rättsväsendets positioner som tjänstepersoner som utför beslut fattade av oss gemensamt.

 

6 Varför får Nazister marschera fritt?

I denna dagsaktuella film ställs frågan hur vi kan acceptera nazisters hat på våra gator. Varför gör dom (= polisen) ingenting. Återigen med återkopplingen att polisen är tjänstepersoner som utför ett regelverk som vi indirekt kan påverka genom val.

 

7 Hur mycket får ett barn kosta?

Finns det en gräns för hur mycket pengar vi som samhälle är beredda på att lägga för att vårda de mycket unga eller mycket gamla? Kan vi någonsin säga att det inte är värt att rädda ett liv? I denna film kopplas de svåra etiska val som görs i sjukvården till vårt gemensamma ansvar att välja politiker som formar och sedan finansierar dessa etiska val.

 

8 Varför tar vi emot så mycket människor från andra länder?

Denna film tar upp besluten som styr invandringen till Sverige i olika former och visar på att det är vi som medborgare som formar besluten som styr detta.

 

9 Jag är bara 14 år! Vad kan jag göra?

Efter ett antal filmer som placerar ansvaret hos var och en av oss och som betonar vikten av att se sin del i samhället och att vi genom val kontrollerar samhället , så är det naturligt att en högstadieelev säger ”Men jag är för ung för att rösta, vad kan jag göra?” I denna film pratar jag kort om att faktiskt ingen kan undfly ansvaret att vi är samhället tillsammans. Hur vi använder gemensamma resurser och hur vi pratar med varandra är exempel på att vara samhälle ihop.

 

10 Har du rätt att klaga?

I denna sista film tar jag upp den urgamla frågan – om du inte deltar i processen att vara samhället tillsammans – kan du då klaga på det du inte gillar? Självklart handlar frågan om de som har möjlighet att delta men väljer att avstå – inte de som av olika anledningar faktiskt inte kan delta.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.