Gå direkt till innehållet

Alla söker vi på nätet mer eller mindre konstant. Våra elever söker så mycket att de knappt förstår innebörden av att skriva in en domänadress – de bara ”googlar” för att komma dit de vill. Men finns det trots detta något vi kan lära dem kring Internetsökningar?

Denna enkla resurs, lämplig för grundskolans andra halva, fördjupar förhoppningsvis kunskaperna kring hur eleverna kan söka effektivt på nätet, lär dem mer kring hur sökmotorer fungerar och visar också på en del potentiellt negativa effekter av att söka allt för fritt på Internet.

Resursen användas som en fristående lektion när som helst eftersom det är en ämnesövergripande förmåga. Det kan också ingå som ett delmoment i ganska mycket vilket arbetsområde som helst. Som SO-lärare ser jag effektivt Internet-sökande som ett viktigt moment i det mesta jag göra – oavsett om det är historia, religion, geografi eller samhällskunskap.

 

Om resursen

 

Förankring

Resursen ”Hur man söker på Internet” ges extra tyngd efter uppdateringarna av Lgr11  kring digital kompetens och kopplas exempelvis till målet i läroplanens andra kapitel:

  • Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

 

Förberedelser

Plocka fram övningarna och filerna kopplade till denna resurs och läs igenom dem. Fundera på om du vill lägga till något extra, ta bort något eller justera något av det som finns för att bättre passa just din klass.

Flytta runt eleverna i klassrummet så att de har någon att sitta bredvid, vid behov.

 

Genomför

Distribuera övningen ”Hur en söker på Internet. Några övningar och diskussionsämnen” till eleverna via Google Classroom eller annan delarplattform. Inkluderat i denna uppgift är också de tre bilderna som heter anonymsökning 1, 2 och 3 där eleverna får fundera över om det går att identifiera en person bara genom att se den personens sökhistorik (Anonym 1: Batman/Bruce Wayne, Anonym 2: Rihanna, Anonym 3: Kungen Karl XVI Gustav). Instruera eleverna att de jobbar självständigt, läser, gör övningar och diskuterar två och två i sin egen takt. Berätta också att ni i slutet av lektionen går igenom uppgiften tillsammans och att de bör vara beredda att dela med sig av sina tankar kring de diskussionsfrågor som funnits i uppgiften.

Genomför övningen och gå runt och hjälp eleverna/svara på deras frågor och deltag i diskussionerna som uppstår.

Avsluta momentet genom att sammanfatta uppgiften. Gå lämpligtvis igenom den fråga för fråga, lyssna på elevernas tankar och ge relevant återkoppling där du känner att det behövs.

 

När momentet är över bör alla elever ha fått insikt i:

  • Att de ger bort information om sig själv när de söker på Internet och att detta är priset de betalar.
  • Att Internets sökmotorer anpassar träffarna efter vem som söker och att de därför måste vara medvetna om att deras sökningar inte är neutrala.
  • Hur de bäst kan utnyttja den största sökmotorn Google för bästa effekt.
    Wikipedias styrkor och svagheter och tips på hur de bättre kan utnyttja denna sida.

Du är säkert redan utmärkt på att leta fram information men under detta moment får du ytterligare några tips och en chans att öva vidare på dina färdigheter.

 

Instruktioner direkt till eleverna

”Gör övningen ”Hur en söker på Internet” enskilt men diskutera de moment där uppgiften anger att det behövs med din bänkgranne. Fundera kring hur bra du är på att söka på Internet, om du faktiskt lärde dig något nytt i denna övning och hur mycket du brukar fundera över vad du faktiskt ger bort av dig själv när du söker på Internet. Var beredd att diskutera dina svar och dela dina erfarenheter med resten av klassen i slutet av lektionen.”

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.