Gå direkt till innehållet

EDIT: Uppdaterad med information som trillat bort från ursprungsversionen

Bäckvattnets IK är en påhittad fotbollsförening och liksom hundratals andra riktiga föreningar i Sverige består den av medlemmar, aktiva, funktionärer, frivilliga och – i toppen – en styrelse bestående av människor som mot viss ersättning lägger sin tid för att hjälpa klubben framåt till bästa resultat på alla nivåer. På många sätt är Bäckvattnets IK en passande liknelse till hela samhället. Vad händer om medlemmarna vill ha en massa saker men inte är beredda att ställa upp och se till att det blir gjort? Vad händer när klubbens frivilliga funktionärer blir utsatta för glåpord från publiken på matcherna? Vad händer om ingen vågar stiga in och sitta i styrelsen det kommande året?

I valtider kommer vi alla SO-lärare att prata om valet. Hur det går till, vilka som är med och vad de tycker. Jag rekommenderar att börja diskussionen med övningen Bäckvattnets IK – eller en liknande övning/diskussion för att få eleverna att allra först inse att det är vi som är samhället tillsammans!

 

Förankring

Resursen ”Bäckvattnets IK …” är en resurs kopplad till samhällskunskapens centrala innehåll under rubriken ”Beslutsfattande och politiska idéer”.

Förberedelser för läraren

Läs igenom denna planering inför lektionen. Fundera på om du behöver ta fram något specifikt material för att visa eleverna eller om du vill dela ut eller projicera frågorna på ett visst sätt. Om du tänker låta eleverna jobba i grupp – fundera på lämplig gruppsammansättning.

 

GENOMFÖRANDE: Hur fungerar en vanlig svensk idrottsklubb?

Introducera inte övningen som ett led i att börja prata om valet eller dylikt. Sätt bara igång utan att förankra eller introducera arbetet. Börja med att be eleverna fundera på vilka som utgör en normal fotbollsklubb – eller vilken idrottsklubb som helst för den delen. Be dem göra en lista på alla sorters personer som figurerar i en sådan klubb – både bakom kulisserna och som besökare. Hjälp dem lite på traven genom att till exempel nämna juniorspelare eller kanske domare och funktionärer – det brukar få bollen rullande. Ge dem 5-10 minuter, ensamma eller i grupp. När de är klara lär de tillsammans ha listat en väldans massa olika personer:  medlemmar som spelar, tränare som gör det oavlönat, vaktmästare som tar hand om klubbhus och planer, föräldrar som kör till matcher, domare, funktionärer, en styrelse som fattar beslut, de som gör fika till bazaren och så vidare, och så vidare.  Lista alla positioner på tavlan eller i ett digitalt dokument som alla har tillgång till. Om du själv känner att något fattas som lärare kan du ju alltid leda in diskussionen på den rollen eller helt sonika lägga till den i samlingen själv. Gå sedan vidare till nästa moment av lektionen.

 

GENOMFÖRANDE: Några scenarion kopplade till Bäckvattnets IK

Här nedan följer ett antal scenarion kopplat till Bäckvattnets IK. Saker som skulle kunna hända i en vanlig förening. Som lärare kan du använda ett eller flera av dessa scenarion i klassen. För alla scenarion gäller samma tågordning: Låt eleverna få ta del av scenariot, svara på frågor om det är något som är oklart, låt den diskutera problemet och se om de har några lämpliga åtgärder som skulle kunna lösa problemet, låt dem skriva ner sina lösningar i kort punkt form så att de kan dela de med klassen i en diskussion. Ta sedan en diskussion gemensamt i klassen och låt eleverna både ge sina synpunkter på situationen (är den rimlig, igenkänningsbar etc.) och komma med sina lösningar.

 

Scenario1 – växtvärk 

Bäckvattnets IK går som tåget och massor av miniorer, juniorer strömmar till klubben. Gradvis börjar det bli problem med att få vettiga träningstider på planerna och slitaget ökar. Parallellt med detta knotar allt fler medlemmar och föräldrar till medlemmar över vad de tycker är för hög medlemsavgift och ökade kostnader för att skjutsa till matcher och dylikt. Många är också missnöjda över att behöva delta på gemensamma städ-dagar eller den årliga bazaren.

 

Scenario2 – funktionärsproblem

Engagemanget är stort när Bäckvattnets IK spelar men gradvis håller det på att ta allt mindre önskvärda former. Stämningen på matcher är hård och det är inte ovanligt att publiken skriker nedlåtande kommentarer till domare och funktionärer. Uttryck som ”bög” och ”hora” används frekvent och hot av olika sorter är vanligt – både i samband med matcher och i sociala medier. Saken når sin kulmen när en assisterande tränare får stryk av missnöjda fans efter en match.

 

Scenario3 – Styrelsekollaps

Bäckvattnets IK styrs av en styrelse som väljs på årsmötet. De samlas regelbundet och fattar beslut kring klubbens framtid, resurser och ekonomi. I takt med att klubben växer har deras arbetsbörda ökat och de är numera arvoderade (får en liten betalning) för den tid de lägger ner. Många som är engagerade i klubben har åsikter om hur den styrs och det är inte ovanligt att styrelsemedlemmarna måste stå till svars i både lokal media och inför medlemmar som hör av sig telefonledes om kvällarna. Mindre än ett halvår efter det att styrelsen valts meddelar ordföranden Ulrika Walström att hon lämnar sin post med omedelbar verkan efter det att någon/några sprejat förolämpningar på hennes garageport. I samband med detta avgår även kassören och två av ledamöterna och beskriver arbetsklimatet som ”oacceptabelt”. Ett nytt extrainsatt årsmöte planeras men valberedningen har svårt att hitta nya lämpliga kandidater till styrelsen.

 

Vi och dom

Efter problem i grannklubben Granarps FF har det beslutats att klubben ska slås ihop med Bäckvattnets IK. De grönklädda tidigare GFFarna upplever dock att det är många av de blåvitklädda BIKarna som inte är så välkomnande. De upplever att det sägs saker bakom deras ryggar och att det är svårare för dem att slå sig in i Bäckvattnens laguppställningar än vad det är för medlemmar som är uppväxta i Bäckvattnet. Bråk har till och med brutit ut på både träningar och läktare. I BIK säger många att GFFarna har ”attityd” och att de inte verkar kunna anpassa sig till klubbkulturen. Känslorna svallar.

 

GENOMFÖRANDE: Bäckvattnets IK som en symbol för Sverige

När ni gått igenom de scenarion du som lärare vill gå igenom är det dags att koppla dessa scenarion till hur situationen ser ut i Sverige. Gå tillbaka till de scenarion du gått igenom i klassen och be eleverna fundera på parallellerna mellan vad som händer i klubben och vad som händer i landet. Be dem ”översätta! – det vill säga förstora situationen från scenariot till landet. Vilka är till exempel funktionärerna från klubben om vi förstorar upp det till landsnivå (tex. tjänstepersoner som lärare, poliser, socialsekreterare)? När ni tillsammans gjort parallellerna till landet Sverige gå då tillbaka till elevernas lösningar för situationerna i klubben och titta om deras lösningar för Bäckvattnet på samma sätt går att förstora och bli fungerande lösningar för Sverige?

Avluta med att be eleverna att fundera på hur de fungerar i de eventuella idrottsföreningar de är med i – och också här göra parallellen till landet Sverige? På vilket sätt bidrar de till att landet blir en väl fungerande förening?

 

Självstudiemöjlighet

Det är också möjligt att använda scenariona som självstudieuppgift till eleverna. Kopiera de olika scenariona och exportera den till eleverna – till exempel i form av Google Classroom – och be dem jobba med dem och de övergripande frågorna som finns till varje. Gå sedan igenom elevernas uppgifter gemensamt under kommande lektion.  Informationen i scenariona är absolut enkel nog att förstås på högstadienivå utan problem.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.