Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

478 träffar

Vem ska sköta bestämmandet och hur mycket makt ska de få (och hur länge)?

I detta moment ska vi titta på vem som ska sköta det praktiska bestämmande i vårt framtida drömsamhälle? Ska var och en av oss vara med och bestämma allt viktigt eller ska vi låta några bestämma åt os...

Utvärdera

Arbetsområdets sista moment. Dags för eleverna att utvärdera arbetsområdet. Vad har varit bra och vad kan göras bättre till nästa gång? Använd bifogat formulär eller använd en egen utvärderingsmetod s...

Sammanfatta och repetera

Ett moment i vilket du som lärare hjälper eleverna att repetera och sammanfatta det ni pratat om. Förbered Förbered momentet genom att själv repetera och sammanfatta i en form som fungerar för dig. O...

Moment 4: Kolla svaret!

Följande moment måste genomföras mycket senare än moment 3 i o m att det tar tid att erhålla svar från forskarna! När svaren har erhållits är det dags att göra en uppföljning av frågorna, som skrevs t...

När är det rimligt att känna tillit?

Ett moment i vilket vi försöker bena ut när det faktiskt är rimligt att känna tillit Förbered Förbered momentet genom att sätta dig in i stoffet och fundera på om du kanske kan bidra med fler konkret...

När vet vi att något är sant?

Ett moment i vilket eleverna får hjälpa till att definiera när vi kan veta att något är sant och känna tillit till det. Förbered Förbered momentet genom att koppla tillbaka till förra momentet och se...

Lyssna eller avfärda?

Så när är det läge att från skolans sida bjuda in för att höra den ”andra sidan” av en fråga (för nyansens skull) och när är det läge att bara avfärda något som helt irrelevant och inte vä...

Moment 2: Negativa och positiva tal

Målet med momentet: att repetera negativa och positiva tal och att formulera vardagsnära situationer, med negativa och positiva tal. Eleverna är i grupper om tre. Visa följande diskussionsuppgift fö...