Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

829 träffar

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter

Bakom det här arbetet står Grundskolefotboll mot rasismer – för allas lika värde i samarbete med Forum för Demokrati och Mänskliga rättigheter, Malmö stad. Malmö stads Forum för demokrati och m...

Vi är nyfikna på dina elevers idéer om framtiden!

Malmö stad fortsätter vässar förmågan att omsätta Agenda 2030 i det lokala utvecklingsarbetet. Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolans lärande för hållbar utveckling och elev...

Bilagor till ”Modul 4”

Här hittar du samtliga bilagor som tillhör ”Modul 5”. Du kan lätt importera dessa till ditt Classroom. Bilaga A: Egenskaper och förmågor Bilaga B: Blomman Bilaga C: Vem är jag? Bilaga D:...

Modul 4: Självinsikt – egenskaper och förmågor = kompetens

Syftet är att eleverna ska få fördjupad insikt om sina styrkor, förmågor och egenskaper. Inledning; Egenskaper och förmågor, se bilaga A – Vad är skillnaden på egenskaper och förmågor? Vad är kompeten...

Mindmap 2

Under ”Se mer” hittar du Mindmap 2 att skriva ut.

MODUL 3: Arbetsmarknadskunskap

Syftet är att eleverna ska få bredare kunskap och kompetens om den svenska arbetsmarknaden kopplat till branscher och eget intresse. Genomförande:  Arbeta i helklass. Utgå från modul 1 och synliggör...

MINDMAP 1: Intressanta yrken

Under ”Se mer” hittar du Mindmap 1 bifogad att skriva ut eller importera till classroom.

Modul 2: Intressanta framtidsval

Syftet är att eleverna ska fundera kring sig själv och sina intressen inför yrken och framtiden  Genomförande: EPA (Enskilt, Par/liten grupp, Alla/dialog i klassrummet) Utgå från huvudfrågan: Varför...

Power Point ”Framtidens arbetsmarknad”

Under ”Se mer” hittar du den bifogade Power Pointen ”Framtidens arbetsmarknad”. För att läsa kommentarer  och svar som följer med bildspelet klicka i högra hörnet på rutan och...

Modul 1: Inledning

Syftet är att ge eleverna en bred introduktion till arbetsmarknadskunskap. Genomförande: Ta upp framtidens arbetsmarknad i helklass. Utgå från PowerPoint – Framtidens arbetsmarknad (Bifogad under ...