Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

476 träffar

Mannen med väskan – så kan du inleda ditt etikarbete

"Mannen med väskan" är en övning med steg-för-steg-handling för läraren som är ett bra sätt att introducera ett arbetsområde kring etik med. Övningen guidar en lärare genom ett tankeexperiment som kan hållas med eleverna och introducerar både etik som ämne och några grundläggande etikskolor.

Värden, värdekonflikter och etiska dilemman

Värden, värdekonflikter och etiska dilemman är en Google-presentation med kommentarer till stöd för läraren kring värden, värdekonflikter och etiska dilemman. Presentationen introducerar begreppen och...

Etikskolorna och Heinz dilemma – kort presentation

Etikskolor  och Heinz dilemma är en Goole-presentation om tre av de vanligaste etikskolorna (pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik) lämplig för religionskunskapen i högstadiet. Presentationen fö...

Monsunen – en övning kring personlig identitet

Monsunen är en enkel övning lämplig för högstadiet där eleverna får fundera kring vilka människor - ur en stor och bred samling - de skulle välja att umgås med om de blev instängda på ett stort semesterhotell på grund av en monsun.

Identitet – presentation

Denna resurs innehåller en 16 bilder lång presentation som på ett enkelt sätt presenterar och fördjupar identitetsbegreppet utifrån aspekter som etnicitet, socioekonomiska faktorer, religion, funktion...

Introduktion till Dusm

Introduktion till DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål) DUSM ska vara ett komplement till ordinarie läromedel. Det är alltså inte ett komplett läromedel. Det förklarar och...

DUSM sociala medier

Inom DUSM projektet har vi tagit fram digitalt undervisningsmaterial för studiestöd på modersmålet. Det handlar om både svenskt och översatt material till bland annat arabiska. DUSM-projektet har fler...

Loom – Lär dig ett enkelt skärminspelningsverktyg

Här är ett kort arbetsområde för att få vetskap om hur du använder verktyget Loom. Det är ett digitalt verktyg (för Chromebook) som eleven väljer att spela in enbart skärmen eller skärmen och sig själv.

Tutorials för Dusm-material

Under detta resursmaterial finns det video filmer som beskriver hur du använder de olika delarna av DUSM-materialet i Malmö delar. Syftet med dessa video är att ge en introduktion till hur du går till...

Personligt återgivande / berättande text

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...