Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

480 träffar

NO LITTER GENERATION

Plastpåsar som hänger i träd. Skräp på stranden, längst vägar, i haven … vad sysslar vi med? Hur ska vi ta ansvar? Vad kan vi göra och hur ska vi alla hjälpas åt? World’s Children’s...

Vilka brott tycker vi är värst?

Hårdare straff är alltid modellen i alla lägen, känns det som ibland. Att göra en övning med eleverna där de faktiskt får chansen att fundera över vilka brott som är värst och bör föranleda den sträng...

Den svartsjuke greven – en övning kring hederskultur

En svartsjuk greve åker på resa och förbjuder sin hustru att lämna slottet medan han är borta. Det efterföljande kärleks- och svartsjukedramat slutar i tragedi och eleverna sätts att reda ut vem som ä...

VÄRLDENS ENKLASTE UTVÄRDERING

Att utvärdera det du gör med eleverna är en central del av lärarjobbet. Det ger dig insikter om vad du ska fortsätta göra, vad du ska sluta göra och hur du kanske borde göra istället. En  utvärdering...

ATT FÖLJA INSTRUKTIONER

De allra flesta lärare har själva råkat ut för denna övning i någon form och det finns en anledning till att den lever sig kvar i lärarrum år ut och år in. Att lära sig noggrant läsa instruktioner är...

DET MAGISKA TROLLSPÖT: EN ÖVNING OM HÄMND

Barn och tonåringar inte sällan har en ganska hård syn på hur brott ska straffas och vilka effekter hårdare straff kommer att få på brottsligheten i Sverige. Att förklara den syn som genomsyrar det sv...

STEARINGAS: ATT STÄLLA HYPOTESER OCH SKRIVA LABBRAPPORTER

Stearingas är en enkel video med medföljande lektionsplanering och övning som syftar till att introducera eleverna till och låta dem öva att ställa en enkel hypotes och att skriva en laborationsrappor...

Ordlista mattebegrepp – översatt till olika språk

I detta material finns begreppsordlistor för matematik översatt till olika språk från Skolverkets hemsida. Mattebegreppen passar framförallt till grundskolan årskurs 7-9 men ordlistorna kan även vara användbara på gymnasienivå.

Skapa animerad film

Lär dig kreativt skapande av animerad film i det digitala verktyget Animatron. Eleverna får med sig praktiska kunskaper som kan appliceras i alla ämnen. Det ger möjligheter till andra uttryckssätt för...

Skärminspelning med fönster – Screencast-0-Matic

Här är ett kort arbetsområde för att få vetskap om hur du använder verktyget screencast-o-matic. Det är ett digitalt verktyg (OBS! för dator) då muntliga presentationer ska produceras. Fördelen med at...