Gå direkt till innehållet

Lär dig kreativt skapande av animerad film i det digitala verktyget Animatron. Eleverna får med sig praktiska kunskaper som kan appliceras i alla ämnen. Det ger möjligheter till andra uttryckssätt för eleven. Det ger också variation av bedömningsunderlag för både elev och lärare.

Gör så här

 

MÅL MED LEKTIONEN

 • Den språkliga förmågan tränas genom kommunikation då instruktioner ges, tas emot och frågor ställs.
 • Träning med ett digitalt verktyg för att skapa animerad film.
 • Genom att träna att använda verktyget kan det kreativa skapandet sedan användas i alla ämnen.
 • Under lektionen tränar eleverna att skapa animerade filmer i det digitala verktyget Animatron.
  Bifogad instruktionsfilm ger möjlighet att få stöttning om och om igen, vid behov.

 

FÖRBEREDELSER FÖR LÄRAREN

 • Titta på instruktionsfilmen nedan.
 • Testa själv att skapa en film, spara den och dela den – innan lektionen börjar.

 

TIPS

 • Innan elevernas träning börjar, förbered dem på att det tar en stund innan de blir vana att använda verktyget och att tålamod kan behövas. Det är också viktigt att poängtera att eleverna är medarbetare. Eleverna jobbar tillsammans genom att ge och ta hjälp av varandra. Detta är viktigt för att alla kommer att arbeta olika snabbt med verktyget.
 • Några elever kommer att ställa många frågor inledningsvis och några elever kommer att ”slukas” av filmskapandet och avancera snabbt. De som avancerar snabbt blir bra assistans i klassrummet, för att ge tips till medarbetarna.
 • Ni kommer troligtvis vilja fortsätta att skapa film efter denna lektion. Ta då chansen att ge fler träningstillfällen som blir mer ämnesinriktade t ex att beskriva ord och begrepp i kemi eller berätta en kort saga på engelska. Bara fantasin sätter gränserna!

 

LEKTIONSGÅNG

 • I detta moment arbetar eleverna med var sin chromebook/ipad. Placera eleverna så att var och en har några medarbetare i närheten, för att ha möjlighet att stötta varandra.
 • Uppmuntra eleverna att stötta, ge och ta hjälp av varandra.
 • Om du, som lärare, har gjort en kort film – visa den för eleverna och berätta att du är stolt över ditt verk, även om det inte är en ”Spielbergvariant”. Säg att du också vill lära dig mer och att ni tillsammans kan lära av varandra!
 • Titta sedan på instruktionsfilmen tillsammans.
 • Gå därefter in på animatron.com – alla på en gång – och börja skapa.
 • Uppmuntra eleverna att titta på instruktionsfilmen igen och igen vid behov.
 • Eleverna sitter bredvid varandra för att ha möjlighet att fråga någon eller några medarbetare, i närheten.
 • Ge eleverna uppdraget att våga testa och att arbeta både enskilt och tillsammans.
 • Uppmuntra eleverna att stötta varandra!

 

TILL ELEVERNA

 1. Titta på instruktionsfilmen ”Instruktionsfilm: Hur du jobbar med animatron” igen om du vill (länk nedan).
 2. Gå in på animatron.com.
 3. Undersök animatron. Testa att välja bakgrund, välja figurer och skriva text.
 4. Behöver du stöttning – fråga din medarbetare. Du stöttar också din medarbetare om någon frågar dig! Dra nytta av varandras kunskaper. Lär er tillsammans!
 5. När du har skapat en film, visa den för en medarbetare.
 6. Titta på en medarbetares film.
 7. Ta/sno idéer och tips från medarbetaren. Be medarbetaren att visa hur hon har gjort något som du är lite extra intresserad av.

 

TIPS

 • Bestäm var ska figurerna vara. Välj en bakgrund/scen (exempelvis kontor, klassrum eller skog).
 • Bestäm vem som ska vara med i filmen? Kolla figurerna (exempelvis en donut, milkshake, flera pojkar).
 • Bestäm vilken text vill du ha med.
 • Sätt in ytterligare en bakgrund/scen. (“Add scene”)
 • Sätt ihop scen, figurer och text.

 

TÄNK PÅ

 • Spara filmen: Klicka på ”Share”
 • Välj ”Embed”                                                                                                                                   
 • Klicka på ”Continue”                                                                                                                          
 • Klicka på ”Clip URL”                                                                                                                          
 • Kopiera ”URL- länken” (webbadressen)
 • Maila länken till flera klassmedarbetare och lärare, visa vad du gjort. Var stolt!
 • Be några klassmedarbetare att skicka sina filmlänkar till dig.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.