Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

476 träffar

Hur många kanonkulor finns det i pyramiden?

Hur många kanonkulor finns det i pyramiden? Här är ett rikt matematiskt problem, som kan användas från senare delen på mellanstadiet ända upp till gymnasiet, beroende på hur djupt man vill dyka ner i problemet. Man kan återvända till problemet många gånger.

Hur många svampar var det i korgen?

Här kan eleverna arbeta laborativt med ett matematiskt problem för att komma fram till en lösning. Uppgiften kan användas som en repetition av tal i potensform, samt en introduktion till potenser med nollexponenter och negativa exponenter. Man kan också använda uppgiften som en introduktion till det binära talsystemet.

Att följa instruktioner

Att lära sig noggrant läsa instruktioner är A och O i skolan och den här övningen lär ut det på ett sätt som är både roligt och minnesvärt.

Discuss grammar

Muntliga diskussioner på engelska kring grammatiska strukturer (EPA + digitalt responsverktyg).   Om resursen   Lektionens syfte Eleverna tränar grundläggande grammatik. Eleverna får möjlig...

Historia: samlingssida med inbäddade ljudfiler

Här finns ljudfiler i olika moment i Historia åk 7-9 samlade i DUSM:s Audiomack kanal. Välj vilken ljudfil du vill ta del av i de inbäddade spellistorna nedan. Allmänna begrepp Högkulturer och antike...

Att göra en bra analys

”Gör en analys av orsakerna till Franska revolutionen och skicka in den innan onsdag …” Som SO-lärare älskar vi analyser och det är typiskt något vi ber elever göra i tid och otid. Inte sällan ä...

Veta, tycka och tro

När vet jag, när tror jag och när tycker jag, är en enkel övning att använda i mellanstadiet eller i högstadiets första år för att etablera skillnaden mellan det i skolan ständigt återkommande vetande...

Röskva Rövardottern – Om gränsdragning mellan plagiat och egna verk

”Röska Rövardottern” är en enkel liten textjämförelse som är ett bra sätt att sparka igång ett moment kring vad som är fusk, vad som är plagiat, vad som är en avskrift eller en omskrift oc...

En kort introduktion till kvinnohistoria

I hela kvinnlighetens historia ... är en kort övning som både skulle kunna vara lämplig till att introducera ett arbetsområde om kvinnohistoria (eller i alla fall varför kvinnor har en undanskymd position i våra historieböcker) eller för att diskutera manligt och kvinnligt språk.

Etiska dilemman – övningsmaterial och exempel för elever

Etiska dilemman lämpar sig för lärare som vill låta eleverna träna på att bena ut olika etiska dilemman. Ett av resursens dokument hjälper eleverna med en metod där de - med hjälp av olika etikskolor - benar ut etiska dilemman och resursens andra dokument bifogar ett antal olika potentiella dilemman som eleverna kan sätta tänderna i.