Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

477 träffar

Produktiva NO-frågor

Produktiva NO-frågor är ett resursmaterial som försöker visa hur man som lärare, genom att ställa rätt sorts frågor, får eleverna att undersöka mer. Produktiva NO-frågor är nämligen frågor som leder till nya upptäckter mer undersökningar och experimenterande samt till resultat. 

Läsa genom att lyssna och rita!

I varje klass finns det elever som av olika anledningar har svårt att ta till sig information via skrift. Denna svårighet, oavsett orsak, drabbar en mycket stor del av elevens skolarbete.

Fiffig metod för att fånga svåra begrepp

Metoden "Concept attainment" (begreppserövrande) är ett sätt att hjälpa elever att kunna och förstå ord och begrepp. Allra bäst funkar det för abstrakta begrepp eller koncept.

Att följa instruktioner

Att lära sig noggrant läsa instruktioner är A och O i skolan och den här övningen lär ut det på ett sätt som är både roligt och minnesvärt.

Skärminspelning med fönster – Screencast-0-Matic

Här är ett kort arbetsområde för att få vetskap om hur du använder verktyget screencast-o-matic. Det är ett digitalt verktyg (OBS! för dator) då muntliga presentationer ska produceras. Fördelen med at...

Att förbereda för det värsta

När det händer stora saker i världen som krig eller terroristattacker kommer barnen att höra om det på ett antal olika sätt, varav några kan vara felaktiga, osäkra eller baserade på rykten eller spekulationer. Varhelst det händer kan händelser skapa känslor av ångest och rädsla. Denna vägledning är inte avsedd som en lektionsplan, utan är ett sätt att hjälpa lärare att svara på frågor, strukturera diskussioner och vid behov utöka barns lärande och förståelse.

De abrahamitiska religionerna

På Pedagogisk Inspiration finns en möjlighet att gratis låna tre artefaktlådor (judendom, kristendom och islam) med föremål av religiös betydelse. Ett spännande och konkret sätt att uppmärksamma likheter och skillnader mellan de tre abrahamitiska religionerna. I denna resurs ges förslag på hur du som pedagog kan lägga upp undervisningen med utgångspunkt i lådorna.

Arbetsro och magiska 7:an

I denna resurs bjuder Joanna Lundin på tips kring arbetsro och struktur med utgångspunkt i "den Magiska 7:an".

Världsboksdagen

Den 23 april firas världen över Världsbokdagen. Unesco har firat dagen sedan 1995 och det är också dagen då flera stora författare som William Shakespeare och Miguel Cervantes avled. Det är inte bara boken och rätten till läsning som står i fokus denna dag utan också upphovsrätten. 

Bygga karta

Ska du vistas utomhus med dina elever passar den här övningen. Här får eleverna bygga enkla kartor med material som finns runt omkring för att utveckla sin rumsuppfattning. Med hjälp av naturmaterial...