Gå direkt till innehållet

Att utvärdera det du gör med eleverna är en central del av lärarjobbet. Det ger dig insikter om vad du ska fortsätta göra, vad du ska sluta göra och hur du kanske borde göra istället. En  utvärdering kan vara komplicerad och ge djuplodande insikter i varje aspekt av din undervisning.  Ibland behöver du bara få den enklaste och snabbaste bekräftelsen på att du tänkt/gjort rätt. Nedanstående utvärdering är mitt snabbaste och många gånger effektivaste verktyg.

Gör så här

 

Förankring

Utöver att det helt enkelt är ett tecken på en professionellt lärarskap (att vilja utvecklas och förbättra sig) är elevers rätt att få vara med och utvärdera sin undervisning också en del av läroplanen. Under första kapitlets rubrik om elevernas ansvar och inflytande står det att eleverna ska få reellt inflytande över ”arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll” samt att det ingår i lärarens uppgifter att ”tillsammans med elverna planera och utvärdera undervisningen …”

 

Förbered

Förbered utvärderingen genom att skriva ut den och analogt kopiera upp den till eleverna. En annan variant är att sätta utvärderingen som större plansch på väg ut från klassrummet och låta eleverna sätt kryss på den som Exit ticket.

 

Genomför

Första gången du använder denna form av utvärdering så är det en god idé att tydligt förklara och exemplifiera hur den ska fungera. Efter en användning så kommer eleverna att vara med i matchen och framtida utvärderingar kan gå på tio sekunder. Eleverna sätter ett kryss, kanske en centimeter stort, och beroende på var de sätter krysset säger det både hur de ser på undervisningens engagemang (roligt – inte roligt) och relevans. Avsluta utvärderingen genom att bunta ihop elevernas utvärderingar 5-10 i taget och håll upp dem mot solljus eller en lampa. Med en blick kommer du att få all information du behöver.  Om du använt utvärderingen ett par gånger kan du senare också fördjupa den och be elever som sätter kryss i den övre vänstra kvadranten att exemplifiera vad de hade ansett vara mer relevant och elever som satt kryss i den nedre högra kvadranten och ge förslag på andra sätt att genomföra arbetet som hade varit mer engagerande.

 

Utvärderingen

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.