Gå direkt till innehållet

MATTE MED SÅNG är ett resursmaterial som visar hur man som lärare kan integrera musik i sin matematikundervisning. I beskrivningen ges ett exempel på hur man kan introducera ett arbetsområde om area med hjälp av sången “Arean är ytan”.

Syftet med musiken och sången är att låta eleverna få möta matematiska ord i ett annat sammanhang än i traditionella matematiska aktiviteter. Dessutom är det ett lustfyllt moment med musik som inslag, samt att texten med dess rim fungerar som stöd åt minnet. 

Upplägget tränar matematiska begrepp, är språkutvecklande och möjliggör ett andraspråksperspektiv.

Metodiken kan såklart användas med andra sånger och inom andra arbetsområden. 

 

Om resursen

 

Matte med sång – Area 

Elevmål: Att börja lära sig matematiksången ”Arean är ytan”.

Material: Sångtext, pennor samt länk till musikvideon ”Arean är ytan”. 

 

Lektionsstart

 • Dela ut varsitt exemplar av sångtexten till eleverna (texten finns längst ned på denna sida).
 • Spela låten ”Arean är ytan” för eleverna, låt de följa med i texten samtidigt som de lyssnar. 

 • Spela låten igen. Under tiden som eleverna lyssnar markerar de ord i texten som de inte förstår, är osäkra på eller aldrig tidigare hört.
 • När låten spelats färdigt en andra gång och eleverna är klara skriver du upp deras markerade ord på tavlan. Skriv dem i två kolumner, en kolumn med matematikord och en kolumn med vardagsord.

 

Matematikord/vardagsord

 • När du är klar och alla klassens ord är uppskrivna i två kolumner på tavlan, fråga om de kan lista ut varför du skrivit orden i två kolumner. Poängen är att åskådliggöra matematikord och vardagsord.
 • Berätta för eleverna att de så småningom kommer att lära sig alla orden genom olika övningar. Men förklara inte alla orden nu, välj ut tre, fyra stycken som är av intresse under pågående lektion.
 • Till exempel area, rektangel, längd och bredd.
 • Arbeta vidare med de utvalda orden, exempelvis genom att lösa uppgifter som handlar om arean i rektanglar. 

 

Andraspråksperspektiv 

Ett annat sätt att bearbeta orden är att gruppera elever som pratar samma modersmål med varandra. Låt de få diskutera de utvalda orden både på sitt modersmål och på svenska. De kan då exempelvis diskutera orden utifrån följande punkter.

 • Har du hört orden förut?
 • Var har du hört orden, i vilka sammanhang?
 • Kan du översätta orden till ditt modersmål?
 • Kan du förklara orden?
 • Kan du översätta orden till andra språk, kanske till engelska?

 

Fortsättning 

 • Förslagsvis spelar ni låten varje gång det är dags för ett matematikpass om area.
 • Efterhand som eleverna lär sig sångtexten kan ni använda den instrumentala versionen så att ni kan sjunga på egen hand.

 

Text till sången ”Arean är ytan” (Text och musik: Richard Kristiansson)

 

Arean är ytan och ytan är arean,

det är arean som är ytan eller hur.

För ytan är arean och arean är ytan,

det är ytan som är arean vilken tur.

Om man vill räkna ut,

rektangelarean på en duk.

Då tar man längden gånger bredden eller sidan gånger sidan,

produkten det är ytan på din duk.

Ja, man tar längden gånger bredden eller sidan gånger sidan,

produkten det är ytan på din duk.

Arean är ytan …

Om man vill räkna fram den.

Arean på en triangel.

Då tar man basen gånger höjden också delar man med två.

Kvoten är svaret man får då.

Ja, man tar basen gånger höjden också delar man med två.

Kvoten är svaret man får då.

Arean är ytan …

Cirkeln är en rund, rund ring.

Här kommer areans be-räk-ning.

Man tar radien gånger radien och sedan gånger pi.

Cirkelns area det är vad svaret blir.

Ja, man tar radien gånger radien och sedan gånger pi.

Cirkelns area det är vad svaret blir.

Arean är ytan …

Svara med rätt enheter.

Jag tror du vet vad de heter.

Kvadratcentimeter, kvadratdecimeter, kvadratmeter är vad några heter.

Kvadratcentimeter, kvadratdecimeter, kvadratmeter är vad några heter.

Arean är ytan …

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.