Gå direkt till innehållet

Leka prefix är en resurs där eleverna tränar befästandet av prefixen och omvandlingar i olika enheter genom en ramsa och att kasta en boll. Eleverna får genom rörelse nöta in storleksordning samt ”hopp” mellan de olika prefixen.

 

Koppling till läroplanen:

  • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

 

Om resursen

 

Målgrupp:

Resursen är lämplig för elever i grundskolans alla årskurser och kan användas på alla olika enhetsomvandlingar.

 

Förbered:

Boll

 

Genomförande:

Ställ upp klassen i en ring och håll en boll i händerna. Sedan kastas bollen runt i ringen samtidigt som eleverna tillsammans mässar prefixen. Bollen ska kastas så många gånger man multiplicerar/dividerar med 10 vid omvandlingen, börja med det lägsta prefixet ni jobbat med:

Millimeter (säger elev 1 och kastar till elev 2), centimeter (säger elev 2 och kastar till elev 3), decimeter (1 kast), meter (1 kast), eftersom värdet nu multipliceras med 10 tre gånger om behöver bollen kastas tre gånger innan mottagaren säger kilometer. Sedan vänder man och går nedåt.

 

Detta kan göras i alla enheter:

milligram (3 kast), gram (2 kast), hektogram (1 kast), kilogram.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.