Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

481 träffar

Källkritik och coronavirus – så kan du jobba i skolan

Den 13 mars varje år är det Källkritikens dag. Då uppmärksammas förmågan att kritiskt granska text, bild och annat multimodalt innehåll. Men alla dagar borde vara källkritikens dag! Extra viktigt just...

Världsboksdagen

Den 23 april firas världen över Världsbokdagen. Unesco har firat dagen sedan 1995 och det är också dagen då flera stora författare som William Shakespeare och Miguel Cervantes avled. Det är inte bara boken och rätten till läsning som står i fokus denna dag utan också upphovsrätten. 

Bygga karta

Ska du vistas utomhus med dina elever passar den här övningen. Här får eleverna bygga enkla kartor med material som finns runt omkring för att utveckla sin rumsuppfattning. Med hjälp av naturmaterial...

Undersök en fjäder

Ge er ut på fjäderjakt. Ett material att undersöka och som finns på många olika platser i staden är just fågelfjädrar. Det är ett enkelt sätt att utföra fältstudier och observera närmiljö, men även ta...

Språktrappan och NO

Språktrappan är en didaktisk modell som ger stöd för planering och analys av elevers språkanvändning, i detta fallet NO.

Litteratur på distans

Den här resursen riktar sig till F-9 och dig som vill jobba med litteratur och läsning. En bra aktivitet att göra från hemmet är att läsa. Genom Skolbibliotek Malmö finns resurser till såväl ljudböcke...

Lekplatsbingo

Det här är en övning där barnen, inom en begränsad yta, har möjlighet att utveckla rumsuppfattningen. Lekplatsen i Malmö Folkets Park är en plats där det är lätt att rör sig, upptäcka platser och resonera kring var de markerade platserna i kartan finns i förhållande till  verkligheten.

Rangoli

I Indien finns det en konstart som kallas Rangoli. Den används för att dekorera tempelgårdar och heliga platser. Det är en konstform som utförs på marken eller på väggar med färg, färgpulver, blomblad...

Mandala med naturmaterial

Många har kommit i kontakt med mandala. Det går lika bra att flytta ut och skapa egna mönster genom att använda material i naturen. Övningen inleds med att hitta material, sedan sortera materialet inn...

Laminerad blockprogrammering

Om du använder Scratch för att programmera har du säkert upptäckt att projektor eller Smartboard fungerar toppen för att skapa, visa upp och involvera eleverna i en gemensam lärprocess. Men har du int...