Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

479 träffar

Världsboksdagen

Den 23 april firas världen över Världsbokdagen. Unesco har firat dagen sedan 1995 och det är också dagen då flera stora författare som William Shakespeare och Miguel Cervantes avled. Det är inte bara boken och rätten till läsning som står i fokus denna dag utan också upphovsrätten. 

Bygga karta

Ska du vistas utomhus med dina elever passar den här övningen. Här får eleverna bygga enkla kartor med material som finns runt omkring för att utveckla sin rumsuppfattning. Med hjälp av naturmaterial...

Undersök en fjäder

Ge er ut på fjäderjakt. Ett material att undersöka och som finns på många olika platser i staden är just fågelfjädrar. Det är ett enkelt sätt att utföra fältstudier och observera närmiljö, men även ta...

Språktrappan och NO

Språktrappan är en didaktisk modell som ger stöd för planering och analys av elevers språkanvändning, i detta fallet NO.

Lekplatsbingo

Det här är en övning där barnen, inom en begränsad yta, har möjlighet att utveckla rumsuppfattningen. Lekplatsen i Malmö Folkets Park är en plats där det är lätt att rör sig, upptäcka platser och resonera kring var de markerade platserna i kartan finns i förhållande till  verkligheten.

Rangoli

I Indien finns det en konstart som kallas Rangoli. Den används för att dekorera tempelgårdar och heliga platser. Det är en konstform som utförs på marken eller på väggar med färg, färgpulver, blomblad...

Mandala med naturmaterial

Många har kommit i kontakt med mandala. Det går lika bra att flytta ut och skapa egna mönster genom att använda material i naturen. Övningen inleds med att hitta material, sedan sortera materialet inn...

Rita min hund – Träna geometriska begrepp

Rita min hund är en resurs som låter eleverna träna muntlig kommunikation och att använda geometriska begrepp i en kort och rolig övning där en elev ska guida de övriga i att rita en hund bara genom att göra en beskrivning baserat på geometriska figurer.

De abrahamitiska religionerna

På Pedagogisk Inspiration finns en möjlighet att gratis låna tre artefaktlådor (judendom, kristendom och islam) med föremål av religiös betydelse. Ett spännande och konkret sätt att uppmärksamma likheter och skillnader mellan de tre abrahamitiska religionerna. I denna resurs ges förslag på hur du som pedagog kan lägga upp undervisningen med utgångspunkt i lådorna.

Loom – Lär dig ett enkelt skärminspelningsverktyg

Här är ett kort arbetsområde för att få vetskap om hur du använder verktyget Loom. Det är ett digitalt verktyg (för Chromebook) som eleven väljer att spela in enbart skärmen eller skärmen och sig själv.