Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

481 träffar

Arbetsro – moment 1

Inled lektionen med filmen timglaset (varar i cirka en minut, se nedan). Innan du startar filmen säger du till eleverna att de skall sätta sig skönt, gärna blunda eller titta på sanden som rinner. At...

Potatisfälla – moment 4

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Näringskedjor-matris.  I samband med när ni...

Potatisfälla – moment 3

GÖRA POTATISFÄLLA Visa instruktionsfilmen “Potatisfälla” för eleverna (se nedan). Gå sedan ut till lämpligt ställe på skolgården eller i dess närhet.  (som inspiration till dig som lärare kan du titt...

Potatisfälla – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska göra insektsfällor av potatisar. Under en senare lektion kommer ni att titta i fällorna. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna tillverka en potatisfälla och...

Potatisfälla – moment 1

Börja lektionen med att titta i daggmaskpåsarna. Samtala sedan om övningen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills...

Vänskap – moment 3

Dela ut varsitt A4-papper till eleverna. Be dem att skrynkla ihop sitt papper och riktigt knyckla ihop det. Säg sedan att de ska släta ut pappret igen och försöka göra det så slätt som möjligt. När...

Hjärnan – moment 3

Många elever tror att deras högpresterande klasskamrater är smarta av naturen. Visst har en del elever lättare för skolarbete än vad andra har. Det är dock viktigt att avdramatisera den föreställninge...

Insektshotell – moment 1

Om ni inte redan tittat i potatisfällorna gör ni det nu. Samtala sedan med eleverna om den övningen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns. Fortsätt...

BADBOLLEN 

Deltagare: Alla Ni behöver en uppblåsbar badboll eller en ballong (eller flera om man vill ha en större utmaning och mer rörelse). Nu är utmaningen att tillsammans hålla bollen/bollarna i luften under...

Blandningar och lösningar – moment 4

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Låt några dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Vatten-matriser.