Gå direkt till innehållet

Denna lektion belyser enkla exempel på blandningar och lösningar samt förklarar vad som egentligen händer i introduktionsfilmen “Badbomben”.

 

  • Lektionsmål: Kunna ge exempel på olika blandningar och lösningar.
  • Materiel: Strösocker, salt, glas och vatten samt ”Vatten-matris”.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Blandningar och lösningar – moment 1

4. Blandningar och lösningar

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har repeterat vattnets former och övergångarna mellan faserna.

Till elever

Ni kommer återkoppla till förra lektionen om vattnets former och övergångarna mellan faserna.

Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig.

Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Blandningar och lösningar – moment 2

4. Blandningar och lösningar

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska lära om blandningar och lösningar.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan: ”Kunna ge exempel på olika blandningar och lösningar”.

Ni kommer också titta på introduktionsfilmen “Badbomben” och prata om vad det egentligen är som händer.

Till elever

Ni ska under denna lektion lära om blandningar och lösningar.

Lektionsmålet är ”Kunna ge exempel på olika blandningar och lösningar”.

Ni kommer också titta på filmen “Badbomben” och prata om vad det egentligen är som händer. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Blandningar och lösningar – moment 3

4. Blandningar och lösningar

Till lärare

Välj själv om du enbart vill visa de två experimenten “Blandning” respektive “Lösning” som beskrivs nedan eller om du vill att eleverna ska göra dem.

I experimentet “Blandning” häller man strösocker och salt i ett glas (utan vatten) och rör runt.

I experimentet “Lösning” tar man socker- och saltblandningen, häller i vatten och rör runt.

Om man tar olika ämnen och blandar dem kallas det man får för en blandning. I båda experimenten ovan har vi blandningar. Men, om en blandning är så välblandad att man inte kan särskilja de olika ämnena från varandra med synen (även med förstoringsglas eller mikroskop) kallas blandningen för en lösning. När sockret och saltet läggs i vatten får vi ett exempel på detta. Sockret och saltet löser sig i vattnet och blir osynligt. Man kan inte se det men man kan dock smaka det.

Om man däremot kan särskilja på ämnena i blandningen kallas det enbart för en blandning. Detta händer när man blandar strösocker och salt (utan vatten). Med hjälp av ett mikroskop är det möjligt att se vad som är socker respektive salt.

Titta på introduktionsfilmen “Badbomben” igen (se ovan). Berätta att badbomben är en blandning av bikarbonat, citronsyra och olivolja. När badbomben kommer i kontakt med vatten löser sig bikarbonaten och citronsyran. När detta sker startar en kemisk reaktion där koldioxid bildas. Koldioxiden, som är i gasform, bildar ett tryck inuti burken som till slut blir så starkt att locket öppnas.

Vill ni själv göra experimentet så visas det här hur man kan göra badbomber (se nedan).

Till elever

Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Blandningar och lösningar – moment 4

4. Blandningar och lösningar

Till lärare

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Låt några dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina ”Vatten-matriser”.

Till elever

Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.

Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.

Kryssa i din ”Vatten-matris”

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.