Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

481 träffar

Blandningar och lösningars beståndsdelar – moment 1

Samtala med eleverna om förra lektionen som handlade om blandningar och lösningar. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet.

Insektshotell – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska göra insektshotell av kartonger, burkar och olika naturmaterial. Under en senare lektion kommer ni att titta i fällorna. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunn...

Blandningar och lösningars beståndsdelar – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska lära er hur man kan dela upp blandningar och lösningar i deras beståndsdelar. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna dela upp blandningar och lösningar i dera...

Vem äter vem – moment 1

Samtala med eleverna om insektshotellen och om insekterna ni tittat på. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från den övningen. Titta även på dagg...

Insektshotell – moment 3

GÖRA INSEKTSFÄLLA Med hjälp av burkar, kartonger och naturmaterial låter du eleverna tillverka insektshotell. Låt gärna eleverna jobba i par eller mindre grupper. Bilden nedan kan fungera som inspir...

Insektshotell – moment 4

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Näringskedjor-matris. I samband med när ni...

FÅNGA VADEN

Deltagare: Parvis Eleverna står mitt emot varandra och på pedagogens signal ska de försöka fånga varandras vader. Man fångar någon annans vad genom att klappa till den. Varje “vadklapp” ger ett poäng...

Falla fritt och rulla ner – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska undersöka tyngdkraften, bland annat med hjälp av olika sorters bollar/kulor. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna se och förklara likheter och skillnader ang...

Vem äter vem – moment 2

Berätta för eleverna att ni under denna och några andra lektioner ska lära mer om näringskedjor och näringsvävar genom att spela olika spel. Spelen är följande: Med andra ord. Kortspelet “3-i-rad”...

Vem äter vem – moment 4

Samla eleverna och låt dem fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen och under hela arbetsområdet om näringskedjor. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att u...