Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

477 träffar

Insektshotell – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska göra insektshotell av kartonger, burkar och olika naturmaterial. Under en senare lektion kommer ni att titta i fällorna. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunn...

Falla fritt och rulla ner – moment 1

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om vad friktion är oc...

Insektshotell – moment 4

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina ”Näringskedjor-matris”. I samban...

Vem äter vem – moment 4

Samla eleverna och låt dem fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen och under hela arbetsområdet om näringskedjor. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att u...

Vem äter vem – moment 3

Skriv ut så många uppsättningar av bilderna till spelen som du behöver (se bifogade filer, moment 1). Klipp ut bilderna och laminera dem gärna. Eventuellt kan eleverna hjälpa till med dessa förberedel...

Vem äter vem – moment 2

Berätta för eleverna att ni under denna och några andra lektioner ska lära mer om näringskedjor och näringsvävar genom att spela olika spel. Spelen är följande: Med andra ord. Kortspelet “3-i-rad”...

Vem äter vem – moment 1

Samtala med eleverna om insektshotellen och om insekterna ni tittat på. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från den övningen. Titta även på dagg...