Gå direkt till innehållet

“Vänskap” är den tredje lektionen i arbetsområdet Värdegrund. Det är tänkt att värdegrundsarbetet ska ske parallellt med övrig undervisning. Med hjälp av en klassisk övning “Skrynkla pappret” symboliseras det hur våra handlingar påverkar varandra. Genom att eleverna själva genomför övningen och deltar i diskussioner är syftet att eleverna utvecklar förmågan att mer aktivt vara schyssta mot varandra.

 • Lektionsmål: Med hjälp av filmen och övningen “skrynkla pappret” få en ökad insikt i hur ens handlingar påverkar andra människor för att därigenom vara mer schyssta mot varandra.
 • Material: Ett A4-ark till varje elev, “Värdegrund-matris” (se bifogad fil, lektion 1 “In i ringen”, moment 1) samt bifogade filmer “Timglas”, “Du duger”, “Skrynkla pappret” och “Rosen”.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Vänskap – moment 1

Vänskap

Till lärare

Inled lektionen med klippet ”Timglas” (cirka en minut). 

Innan du startar klippet säger du till eleverna att de skall sätta sig skönt, gärna blunda eller titta på sanden som rinner. Att de skall vara tysta, sitta still och bara träna på att slappna av. Du säger till när sanden börjar rinna och när den runnit klart. 

Jag brukar använda klippet när en ny lektion skall börja, när vi ska skifta aktivitet, vid lärarbyten eller bara för att komma ner i varv. Jag brukar också berätta om vikten av att kunna slappna av. 

Samtala sedan med eleverna om förra värdegrundslektionen Hjärnan. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har fått en god sammanfattning av hur hjärnan fungerar och era tankar kring vad var och en kan göra för att anstränga sig mer. 

Till elever

 • Ni kommer att samtala om förra Värdegrundslektionen som handlade om hjärnan.
 • Lyssna på dina klasskamrater och dela gärna med dig av dina egna tankar.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vänskap – moment 2

Vänskap

Till lärare

Säg till eleverna att ni under denna lektion ska lära om hur våra handlingar påverkar oss.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan:

 • Med hjälp av klippet och övningen Skrynkla pappret få en ökad insikt i hur ens handlingar påverkar andra människor för att därigenom vara mer schyssta mot varandra.
 • Kolla på klippet ”Rosen”.
 • Titta på musikvideon Du duger.

Till elever

Ni kommer att fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor för att:

 • klassen ska få bättre arbetsro
 • för att du ska lära dig att anstränga dig mer och därigenom utvecklas mer
 • för att träna på sociala förmågor att vara omtänksamma och schyssta mot varandra.

Denna lektion fokuserar på den tredje och sista punkten och handlar om hur våra handlingar påverkar oss.

Lektionsmålet är: Med hjälp av filmen och övningen ”Skrynkla pappret” få en ökad insikt i hur ens handlingar påverkar andra människor för att därigenom vara mer schyssta mot varandra.

Ni kommer även att titta på musikvideon ”Du duger”.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vänskap – moment 3

Vänskap

Till lärare

Övning – skrynkla pappret 

 • Dela ut varsitt A4-papper till eleverna.
 • Be dem att skrynkla ihop sitt papper och riktigt knyckla ihop det.
 • Säg sedan att de ska släta ut pappret igen och försöka göra det så slätt som möjligt.
 • När alla är klara med detta uppmanar du dem att säga förlåt till pappret.

Titta därefter på klippet Skrynkla pappret

 

Diskutera – skrynkla pappret 

Klippet avslutas med att man ska diskutera och resonera om vad som egentligen menas. Vad är poängen?

Den diskussionen är mycket viktig och det är dags för en EPA. EPA är en metod som går ut på att eleverna först jobbar en stund Enskilt, därefter i Par och avslutningsvis följer man som lärare upp resultaten på något vis med Alla.

Låt eleverna Enskilt få fundera på:

 • Vad var egentligen meningen med övningen att skrynkla ihop pappret?
 • Vad är budskapet med att skrynkla ihop ett papper, släta ut det och säga förlåt?

Efter en stund para du ihop eleverna två och två, gärna i par som du vet fungerar, och låt dem delge varandra sina tankar.

Avslutningsvis leder du en gemensam diskussion där paren, i tur och ordning, berättar något som de vill lyfta inför alla. På så vis lyfts klassens sammanlagda tankar kring frågan upp. 

 

Övningens budskap 

Vid behov leder du samtalet mot följande resonemang. Om man säger eller gör något taskigt mot någon, så blir den personen sårad. Antingen fysiskt om det är frågan om bråk med exempelvis slag, eller inombords om det är frågan om till exempel taskiga ord som sägs. Det skrynkliga pappret symboliserar detta, den sårade personen.

Om man sedan säger förlåt till personen man varit taskig mot, visst blir det då oftast bättre. Men helt bra blir det kanske inte, det beror ju på vad det gäller och vem det gäller mellan. Det utslätade pappret åskådliggör det, att det blir bättre men alla veck kanske inte försvinner.

Poängen är således att man ska undvika att vara taskig eftersom det skapar sår som kanske aldrig helt försvinner. 

 

Rosen 

Nu är det dags att titta på filmen Rosen (Se under ”Se mer” och ”Tillhörande länkar”, längre ner på sidan) och låt eleverna göra varsin ros av sitt skrynkliga papper.

Övningen fyller två syften. Dels är där en koppling till lektionens budskap om vänskap, mer om det längre ner, och dels finns där en miljöaspekt då pappret inte bara kasseras utan används till en skapande aktivitet. Ett annat tips är annars att tillverka papier mache av allt papper eller konstruera något annat.

Poängen med rosen, med koppling till vänskap, är att rosor symboliserar kärlek. Att tillsammans skapa något som symboliserar något positivt kan bidra till ett positivt klimat i klassrummet. Samla klassens alla rosor i en vas.

Samtala med eleverna om att positiva och schyssta handlingar mot varandra sprider positiv energi till klassen. Genomför gärna en EPA kring schyssta saker att göra mot varandra. Elevernas förslag kan sedan sättas upp på affischer i klassrummet. 

Till elever

 • Det är dags för en EPA. Det betyder att du först jobbar Enskilt, därefter i Par och sedan på något vis tillsammans med Alla. 
 • Fundera först enskilt på vad som egentligen menas med övningen ”skrynkla pappret”?  Vad är poängen med att skrynkla ihop ett papper, släta ut det och säga förlåt?
 • Efter en stund kommer din lärare att para ihop dig med någon i klassen. Då berättar ni för varandra om era funderingar och tankar.
 • När ni diskuterat ett tag kommer ni att ha en klassrumsdiskussion. Lyssna på dina klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna. 

Av ditt skrynkliga papper kommer du sedan att få tillverka en ros. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vänskap – moment 4

Vänskap

Till lärare

Be eleverna att under en stund fundera på vad de lärt sig och tagit till sig under lektionen.

Låt dem sedan uppdatera sina Värdegrund-matriser.

Till elever

 • Du kommer få en stund till att fundera på vad du lärt dig och tagit till dig under lektionen.
 • Uppdatera därefter din Värdegrund-matris.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.