Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna undersöka daggmaskens funktion som nedbrytare”.

Materiel: genomskinliga plastpåsar, plastburkar, jord, blad, vatten och daggmaskar.

Denna övning handlar om daggmasken och att undersöka daggmaskens funktion som nedbrytare. Detta är en övning som måste följas över tid. Återkom till undersökningen regelbundet och följ vad som händer i jorden.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Daggmask – moment 1

Daggmask

Till lärare

Samtala med eleverna om förra övningen “Blad”. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om sorteringsövningarna och namngett några namn på blad. 

Titta på filmen.

Till elever

 • Ni kommer återkoppla till förra lektionen som handlade om att sortera blad. 

 

 • Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig. 

 

 • Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Daggmask – moment 2

Daggmask

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska påbörja en övning där ni ska undersöka daggmaskar. Undersökningen kommer att pågå under flera veckor.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna undersöka daggmaskens funktion som nedbrytare”.

Titta sedan på musikvideon “Näringskedjor”. 

Till elever

 • Ni kommer under denna lektion att påbörja en övning där ni ska undersöka daggmaskar. Undersökningen kommer att pågå under flera veckor. 

 

 • Lektionsmålet är ”Kunna undersöka daggmaskens funktion som nedbrytare”. 

 

 • Ni kommer även att titta på musikvideon ”Näringskedjor”. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Daggmask – moment 3

Daggmask

Till lärare

Under återkopplingen pratade ni om blad. Berätta för eleverna att blad och alla växter innehåller näring och energi. Näringingsämnena finns i jorden och i vattnet som växterna suger upp. Energin kommer från solens ljus. Med hjälp av solljus, vatten från marken och koldioxid från luften, tillverkar växter kolhydrater. Denna process kallas för fotosyntesen.

Människor och andra djur kan inte själva producera näring och inte heller utvinna energi från solen. Vi måste äta för att få i oss näring och energi. Antingen genom att äta växter, djur eller produkter som kommer från djur, till exempel ägg och mjölk. 

Daggmasken är ett djur som får sin näring och energi genom att äta växter. Liksom andra växtätande djur som lever i jorden, kallas daggmasken för nedbrytare. De kallas så därför att de äter upp, bryter ned, döda växter. Deras bajs blir sedan ny jord som andra växter får näring från. 

Dela in eleverna i par eller mindre grupper. Gå sedan till ett ställe på skolgården eller i dess närhet där det finns jord. Varje par/grupp ska sedan förbereda undersökningen genom att lägga jord i den genomskinliga plastpåsen, hitta daggmaskar att lägga i samt löv och vissna växtdelar (se bild nedan). 

När alla är klara går ni tillbaka till klassrummet. Placerar påsarna i plastburkar och ställer dem på ett mörkt ställe. Det är viktigt att maskarna är i mörker. Likaså är det viktigt att påsen inte är sluten och att jorden alltid är fuktig, vattna regelbundet. 

Följa maskarna under flera veckor. Se hur växtdelarna äts upp och upptäck gångar i jorden. Förslagsvis dokumenterar du undersökningen genom att ta bilder på en och samma maskpåse en gång i veckan. Det blir då lätt att jämföra vecka, för vecka och upptäcka vad som händer.

När ni är nöjda med undersökningen och känner er klara lämnar ni tillbaka maskarna och jorden.

 

Till elever

 • I detta moment ska ni gå ut och förbereda undersökningen om daggmaskar.

 

 • Följ din lärares instruktioner.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Daggmask – moment 4

Daggmask

Till lärare

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Näringskedjor-matris.

I samband med när ni följer upp undersökningen, låt eleverna fundera över sin inlärning och uppdatera Näringskedjor-matrisen.

Till elever

 • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen. 
 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna. 
 • Kryssa i din Näringskedjor-matris. 
 • I samband med när ni följer upp undersökningen, fundera över din inlärning och uppdatera Näringskedjor-matrisen. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.