Gå direkt till innehållet

Under arbetet med vatten kommer ni under fem lektioner att lära om vattnets olika former fast, flytande och gas samt övergångarna mellan dem, det vill säga förångning, kondensering, smältning och stelning.

Ni kommer också att lära om lösningar och blandningar och hur man kan separera deras beståndsdelarna genom avdunstning och filtrering.

Förmågor som tränas är att kommunicera i frågor som handlar om miljö, genomföra systematiska undersökningar, och att använda de naturorienterade ämnenas begrepp, modeller och teorier.


Alla lektioner innehåller fyra moment:

 

  • Moment 1: här håller man som lärare en återkopplande diskussion kring vad föregående lektion handlade om. Detta gäller inte den första lektionen där man istället beskriver vad arbetsområdet ska handla om.
  • Moment 2: här håller man som lärare en introduktion om vad gällande lektion ska innehålla samt redogör för lektionsmålet.
  • Moment 3: detta är oftast huvudmomentet och här genomförs någon typ av experiment eller övningar enskilt, i par eller i grupp.
  • Moment 4: lektionen avslutas med ett reflektionsmoment där eleverna får tänka och svara på frågor av typen ”Vad har du lärt dig?”, ”Hur har du lärt dig?”, ”Hur har det känts?” samt uppdatera sin Vatten-matris.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

1. Vattnets former

Denna lektion introducerar arbetsområdet om vatten. En Vatten-matris finns med som klargör målen för eleverna. Även ett filmat experiment “Vattnets olika former” finns tillgängligt. Man kan med fördel...

2. Mer om vattnets former

Denna lektion kommer, förutom att repetera vattnets former, att fokusera på övergångarna mellan dem, det vill säga smältning, förångning (avdunstning/kokning), kondensering och stelning. Ett enklare e...

3. Övergångar mellan vattnets former

Denna lektion kommer, förutom att repetera vattnets former och övergångarna mellan dem, fokusera på att rita en naturvetenskaplig modell över just detta, samt koppla det till vattnets kretslopp i natu...

4. Blandningar och lösningar

Denna lektion belyser enkla exempel på blandningar och lösningar samt förklarar vad som egentligen händer i introduktionsfilmen “Badbomben”.   Lektionsmål: Kunna ge exempel på olika blandningar...

5. Blandningar och lösningars beståndsdelar

Under denna lektion genomförs ett experiment där man delar upp en blandning i deras beståndsdelar, dels genom filtrering och dels genom avdunstning.   Lektionsmål: Kunna dela upp blandningar oc...