Gå direkt till innehållet

Under arbetet med vatten kommer ni under fem lektioner att lära om vattnets olika former fast, flytande och gas samt övergångarna mellan dem, det vill säga förångning, kondensering, smältning och stelning. Ni kommer också att lära om lösningar och blandningar och hur man kan separera deras beståndsdelarna genom avdunstning och filtrering. Förmågor som tränas är att kommunicera i frågor som handlar om miljö, genomföra systematiska undersökningar, och att använda de naturorienterade ämnenas begrepp, modeller och teorier.

Alla lektioner innehåller fyra moment:

Moment 1: här håller man som lärare en återkopplande diskussion kring vad föregående lektion handlade om. Detta gäller inte den första lektionen där man istället beskriver vad arbetsområdet ska handla om.

Moment 2: här håller man som lärare en introduktion om vad gällande lektion ska innehålla samt redogör för lektionsmålet.

Moment 3: detta är oftast huvudmomentet och här genomförs någon typ av experiment eller övningar enskilt, i par eller i grupp.

Moment 4: lektionen avslutas med ett reflektionsmoment där eleverna får tänka och svara på frågor av typen ”Vad har du lärt dig?”, ”Hur har du lärt dig?”, ”Hur har det känts?” samt uppdatera sin Vatten-matris.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Vattnets former

Lektionsmål: ”Kunna beskriva och namnge vattnets olika former”. Materiel: Isbit, kastrull och spisplatta samt Vatten-matris. Denna lektion introducerar arbetsområdet om vatten. En Vatten-matris fin...

Mer om vattnets former

Lektionsmål: ”Kunna beskriva och namnge vattnets olika former samt övergångarna mellan dem, smältning, förångning (avdunstning/kokning), kondensering och stelning”. Materiel: isbit, glas, Vatten-matri...

Övergångar mellan vattnets former

Lektionsmål: ”Kunna rita en naturvetenskaplig modell över vattnets former och övergångarna mellan dem”. Materiel: Experimentet “Isbiten i glaset” (se lektion 3) och resultatet från “Vatten-sortera ord...

Blandningar och lösningar

Lektionsmål: ”Kunna ge exempel på olika blandningar och lösningar”. Materiel: Strösocker, salt, glas och vatten samt Vatten-matris. Denna lektion belyser enkla exempel på blandningar och lösningar sam...

Blandningar och lösningars beståndsdelar

Lektionsmål: ”Kunna dela upp blandningar och lösningar i deras beståndsdelar”. Materiel: Salt, grus, vatten, skålar, kaffefilter, plastfolie och glas samt Vatten-matris. Under denna lektion genomförs...