Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna tillverka en insektfälla och berätta om nedbrytares och pollinerares funktion i naturen samt kunna namnge några vanliga insekter”.

Materiel: burkar, mjölkkartonger, vass/bambu eller liknande, bark, gräs, tejp och tråd samt förstoringsglass eller luppar.

Denna övning handlar om nedbrytare och pollinerare som finns i naturen. Fokus är på insekter som inte lever direkt i jorden, utan mer flygkunniga och klättrande smådjur.

Övningen till denna lektion kräver mer än ett pass.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Insektshotell – moment 1

Insektshotell

Till lärare

Om ni inte redan tittat i potatisfällorna gör ni det nu. Samtala sedan med eleverna om den övningen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns. Fortsätt tills ni har pratat om insekterna och smådjuren ni fångat och undersökt. Passa även på att titta på daggmaskarna. Prata om nedbrytares funktion och vilken nytta de gör.

Titta på filmen. 

Till elever

 • Ni kommer att titta i potatisfällorna. 
 • Därefter kommer ni att återkoppla till förra lektionen som handlade om de djuren ni fångade. 
 • Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig. 
 • Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Insektshotell – moment 2

Insektshotell

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska göra insektshotell av kartonger, burkar och olika naturmaterial. Under en senare lektion kommer ni att titta i fällorna.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna tillverka ett insektshotell och berätta om nedbrytares och pollinerares funktion i naturen samt kunna namnge några vanliga insekter”.

Titta sedan på musikvideon “Näringskedjor”.

Till elever

 • Under denna lektion ska du få göra ett insektshotell. Vid ett senare tillfälle kommer ni att titta i din och dina klasskamraters hotell för att se vilka insekter som flyttat in.
 • Lektionsmålet är ”Kunna tillverka insektshotell och berätta om nedbrytares och pollinerares funktion i naturen samt kunna namnge några vanliga insekter”.
 • Ni kommer också att titta på musikvideon ”Näringskedjor”.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Insektshotell – moment 3

Insektshotell

Till lärare

GÖRA INSEKTSFÄLLA

Med hjälp av burkar, kartonger och naturmaterial låter du eleverna tillverka insektshotell. Låt gärna eleverna jobba i par eller mindre grupper.

Bilden nedan kan fungera som inspiration. 

I hotellet på bilden har det använts juicekartong som klippts till och tejpats ihop. Delarna har sedan fyllts med bark, bambu (går lika bra med vass) och kottar. Snöre har virats runt om så att naturmaterialet hålles på plats.

Placera de färdiga hotellen på ett ställe som är skyddat mot vind, regn och direkt solljus. Gärna en dryg meter ovanför marken, till exempel i en trädklyka eller i ett buskage. Det är bra om det finns blommor och blad i närheten samt tillgång till vatten.

När alla är klara samlar du eleverna. Berätta att ni ska undersöka hotellen efter några dagar. Avsluta lektionen med reflektionsövningen i moment 4. 

 

KOLLA FÄLLORNA & POLLINERING

Efter några dagar går ni tillbaka och tittar på fällorna. Förhoppningsvis finns där insekter i flera av dem.

Undersök några av djuren med förstoringsglas eller lupp. Förslag på punkter att titta efter när ni undersöker insekterna är:

 • hur många ben har djuret?
 • har djuret vingar eller inte?
 • har huvudet antenner?
 • är det en hona eller hane?
 • är det en växtätare eller ett rovdjur?

Som hjälp för att artbestämma djur se sid. 5 i bifogat PDF-dokument “NO+nedbrytare-samlade+övningar” (se nedan). 

Ni har tidigare pratat om att insekter och andra smådjur är viktiga nedbrytare. Många insekter är också viktiga för pollinering av växter. Många frukt- och bärsorter skulle inte finnas utan deras hjälp. För att växter som kan blomma ska kunna blomma och få frön måste de fortplanta sig. Vissa växter är tvåkönade och kan fortplanta sig på egen hand. Växter som är enkönade kan inte befrukta sig själva utan behöver hjälp av vind, vatten eller av djur som överför pollen från en hanväxt till en honväxt. Vanligt förekommande pollinerande djur, så kallade pollinerare, är insekter som bin och humlor. När de sätter sig på en blomma för att äta pollen eller nektar över för de ibland pollen som kommer från en annan växt. Det är på så vis pollen överförs mellan växter och som möjliggör befruktning. 

 

Andra frågor som ni inte själv kan svara på kan ni kanske hitta på ne.se (se länk längst ner på sidan).

Till elever

Du ska göra ett insektshotell. Följ din lärares instruktioner.

Under en annan lektion ska du och dina klasskamrater titta i era hotell.

Undersök några av djuren med förstoringsglas eller lupp. Förslag på punkter att titta efter när ni undersöker insekterna är:

 • hur många ben har djuret?
 • har djuret vingar eller inte?
 • har huvudet antenner?
 • är det en hona eller hane?
 • är det en växtätare eller ett rovdjur?

Tillhörande filer

Laddar...

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Insektshotell – moment 4

Insektshotell

Till lärare

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina ”Näringskedjor-matris”.

I samband med när ni följer upp denna övning om insektshotell samt undersökningen om daggmaskar, låt eleverna fundera över sin inlärning och uppdatera Näringskedjor-matrisen.

Till elever

 • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen. 
 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.
 • Kryssa i din Näringskedjor-matris.  
 • I samband med när ni följer upp denna övning om insektshotell samt undersökningen om daggmaskar, fundera över din inlärning och uppdatera Näringskedjor-matrisen.  

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.