Gå direkt till innehållet

Under arbetet med näringskedjor kommer ni under 5 lektioner att lära om djurs och växters livscykler. Hur djur och växter kan sorteras och grupperas samt om enkla näringskedjor. En övning om årstidsväxlingar i naturen påbörjas också. Lektionerna innehåller flera laborativa övningarna och experiment.

Förmågor som tränas är att kommunicera, genomföra systematiska undersökningar, och att använda de naturorienterade ämnenas begrepp, modeller och teorier.

Alla lektioner innehåller fyra moment:

Moment 1: här håller man som lärare en återkopplande diskussion kring vad föregående lektion handlade om. Detta gäller inte den första lektionen där man istället beskriver vad arbetsområdet ska handla om.

Moment 2: här håller man som lärare en introduktion om vad gällande lektion ska innehålla samt redogör för lektionsmålet.

Moment 3: detta är oftast huvudmomentet och här genomförs någon typ av experiment eller övningar enskilt, i par eller i grupp.

Moment 4: lektionen avslutas med ett reflektionsmoment där eleverna får tänka och svara på frågor av typen ”Vad har du lärt dig?”, ”Hur har du lärt dig?”, “Hur har det känts” samt uppdatera sin Näringskedjor-matris.

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Blad

Lektionsmål: ”Kunna sortera och gruppera växter och naturföremål samt kunna namnge några vanliga växter”. Materiel: Bladnyckel, färgcirkel och Näringskedjor-matris (se bifogad fil, moment 1). Denna le...

Daggmask

Lektionsmål: ”Kunna undersöka daggmaskens funktion som nedbrytare”. Materiel: genomskinliga plastpåsar, plastburkar, jord, blad, vatten och daggmaskar. Denna övning handlar om daggmasken och att under...

Potatisfälla

Lektionsmål: ”Kunna tillverka en potatisfälla och berätta om nedbrytares funktion i naturen samt kunna namnge några vanliga nedbrytare”. Materiel: potatis, matknivar, teskedar, tandpetare, brickor och...

Insektshotell

Lektionsmål: ”Kunna tillverka en insektfälla och berätta om nedbrytares och pollinerares funktion i naturen samt kunna namnge några vanliga insekter”. Materiel: burkar, mjölkkartonger, vass/bambu elle...

Vem äter vem

Lektionsmål: ”Kunna beskriva näringskedjor och näringsväv med hjälp av bilder och spel”. Materiel: bilder av växter och djur till olika övningar och spel (se bifogad fil, moment 1). Lektion 5 innehåll...