Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

134 träffar

Kooperativt Lärande

Detta arbetsområdet riktar sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med Kooperativt Lärande. Här får du veta vad Kooperativt Lärande handlar om och ta del av såväl syftet som olika strukturer samt lektionsplaneringar från pedagoger i Malmö Stad.

Lärande lek

I detta arbetsområdet fördjupar du dig i den lärande leken. Du kommer att få förståelse för varför leken är så viktig och hur den kan tillämpas i klassrummet. Du får också lära dig hur du bygger upp en lekmiljö och du får tips och inspiration på olika miljöer och meningsskapande aktiviteter. 

Kartläggning – Hitta språket

I förskoleklassen ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla förmågan ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften”. Denna förmåga kartläggs genom fyra aktiviteter som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll.

”Bästa friends forever” – kartläggning och undervisning med fokus på flerspråkiga elevers lärande

Detta stödmaterial har ett särskilt fokus på arbete i samband med högläsning för elever som inte har svenska som modersmål.

Jordgubbsbarnen – undervisning med fokus på högläsning och flerspråkiga elevers lärande

Detta stödmaterial har ett särskilt fokus på arbete i samband med högläsning för elever som inte har svenska som modersmål.

Introduktion till programmering

Det pratas så mycket om programmering men vad är det? Är det inte svårt, med en massa konstiga tecken? Hur kommer man igång? Var ska man börja?

Kartläggning – Hitta matematiken

“Hitta matematiken” ger läraren möjlighet att observera och iaktta elevernas förmågor inom olika områden av betydelse för kunskapsutveckling i matematik. Varje aktivitet hittar du i enskilda lektioner/moduler.

Estetiska lärprocesser i förskolan

I det här arbetsområdet presenterar Susanna Maier ett upplägg kring hur man kan introducera och arbeta med keramisk lera i förskolan.

22 namnlekar för förskoleklasser!

I den här resursen hittar du 22 enkla namnlekar att variera mellan för att skapa tillhörighet på ett lekfullt sätt. Lek en lek om dagen eller hitta er favorit.

Samtycke, för gymnasie-och vuxen särskola, grundsärskola och förskola

Den här resursen vänder sig till dig som undervisar om sexualitet, samtycke och relationer i den anpassade skolan och innehåller förslag på lektionsupplägg kring samtycke med en förklarande film samt bild och symbolstöd.