Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

128 träffar

Kooperativt Lärande

Detta arbetsområdet riktar sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med Kooperativt Lärande. Här får du veta vad Kooperativt Lärande handlar om och ta del av såväl syftet som olika strukturer samt lektionsplaneringar från pedagoger i Malmö Stad.

Kartläggning – Hitta språket

I förskoleklassen ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla förmågan ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften”. Denna förmåga kartläggs genom fyra aktiviteter som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll.

Estetiska lärprocesser i förskolan

I det här arbetsområdet presenterar Susanna Maier ett upplägg kring hur man kan introducera och arbeta med keramisk lera i förskolan.

Lärande lek

I detta arbetsområdet fördjupar du dig i den lärande leken. Du kommer att få förståelse för varför leken är så viktig och hur den kan tillämpas i klassrummet. Du får också lära dig hur du bygger upp en lekmiljö och du får tips och inspiration på olika miljöer och meningsskapande aktiviteter. 

Kartläggning – Hitta matematiken

“Hitta matematiken” ger läraren möjlighet att observera och iaktta elevernas förmågor inom olika områden av betydelse för kunskapsutveckling i matematik. Varje aktivitet hittar du i enskilda lektioner/moduler.

Introduktion till programmering

Det pratas så mycket om programmering men vad är det? Är det inte svårt, med en massa konstiga tecken? Hur kommer man igång? Var ska man börja?

”Bästa friends forever” – kartläggning och undervisning med fokus på flerspråkiga elevers lärande

Detta stödmaterial har ett särskilt fokus på arbete i samband med högläsning för elever som inte har svenska som modersmål.

Kärlek och vänskap inför Alla hjärtans dag 2023

Författaren Mårten Melin är en mästare på att skriva korta, enkla men ändå innehållsrika dikter för barn. Varför inte arbeta med hans kärleksdikter nu när det börjar närma sig Alla hjärtans dag och det passar så fint med teman om kärlek och vänskap?

Läsa argumenterande texter

Den här strategin stöttar eleverna i läsning av argumenterande texter genom att göra dem uppmärksamma på hur texten är uppbyggd och vilken typ av skolspråk som används i texten, men den kan även användas som mall när eleverna ska skriva en argumenterande text.

Övertyga den andre

Strategin Övertyga den andre kan fungera som ett sätt att stötta och motivera elever till mer koncentrerad och aktiv läsning, i synnerhet när det gäller faktatexter. Aktiviteten kan också fungera som...