Gå direkt till innehållet

Detta arbetsområdet riktar sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med Kooperativt Lärande. Här får du veta vad Kooperativt Lärande handlar om och ta del av såväl syftet som olika strukturer samt lektionsplaneringar från pedagoger i Malmö Stad.

Detta arbetsområde består av fem delar. Delarna kallas här lektioner och består av:

  1. Introduktionsfilm om Kooperativt lärande
  2. Kooperativt lärande i praktiken
  3. Strukturer inom Kooperativt lärande
  4. Begreppslista och förklaringar
  5. Dokumentarkiv för Kooperativt lärande


Arbetsområdet är skapat av Daniel Prsa och Linda Sikström som båda arbetar på ”Enheten för Pedagogisk, Didaktisk och Metodisk Utveckling” med skolutvecklingsfrågor som rör bland annat Kooperativt Lärande och lärares ledarskap. 

Med ett intresse för historia och ett engagemang i att hjälpa ungdomar lyckas var steget inte långt till att utbilda sig till högstadielärare. Daniel Prsa är behörig lärare i alla so-ämnena och intresset för hur det går att lära av historia för att inte misstag ska upprepa sig finns kvar precis som drivet att alla elever ska lyckas.  Som förskollärare bestämde sig Linda Sikström för att prova ett terminsvikariat som lärare. Två decennier senare undervisade hon fortfarande och är behörig i samtliga ämnen för låg-och mellanstadiet.

Om du använder dig av Kooperativt Lärande i din undervisning eller av strukturer under möten med kollegor och medarbetare får du gärna höra av dig till Linda eller Daniel så hjälper de dig att sprida dina goda idéer i detta arbetsområde!

linda.sikstrom@malmo.se 

daniel.prsa@malmo.se

Hoppas att du blir nyfiken på Kooperativt Lärande och inspirerad av materialet som finns här!

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

1. Introduktionsfilm till Kooperativt lärande

“Caring is sharing” säger vi och hälsar dig välkommen till första delen i arbetsområdet som introducerar Kooperativt Lärande. Här följer en film med en introduktion till Kooperativt Lärande som är pub...

2. Kooperativt lärande i praktiken

I denna del finner du förslag på hur lärare använder Kooperativt Lärande i sitt klassrum i olika ämnen och olika stadier samt reflektioner över hur det har fungerat.  

3. Strukturer inom kooperativt lärande

I denna del finner du exempel på några av strukturerna som används i Kooperativt lärande och som presenteras i introduktionsfilmen. De olika strukturerna finns förklarade i nedanstående ”moment&...

4. Begreppslista och förklaringar

Här följer en lista med förklaringar över de begrepp som förekommer i Kooperativt lärande. De begrepp som kräver en längre förklaring finns utförligare beskrivet om du klickar på begreppet.   G...

5. Dokumentarkiv för kooperativt lärande

Nedan under ”Se mer” finner du de mallar och dokument du kan behöva när du jobbar med Kooperativt Lärande. Dokumenten kan du lätt importera till ditt Classroom. Dokumentarkivet är under up...