Gå direkt till innehållet

I detta arbetsområdet fördjupar du dig i ”den lärande leken”. Du kommer att få förståelse för varför leken är så viktig och hur den kan tillämpas i klassrummet. Du får också lära dig hur du bygger upp en lekmiljö och du får tips och inspiration på olika miljöer och meningsskapande aktiviteter. 

Materialet riktar sig till dig som är pedagog i förskoleklass, fritidshem och skolans tidigare år. Det passar dig som är helt ny på området men också dig som redan arbetar med lärande lek och vill ha inspiration, tips och idéer på hur du kan arbeta vidare. Hoppas att du blir nyfiken på lärande lek och inspirerad av materialet som finns här!

 

Vad är lärande lek? 

I lärande lek går, som namnet anger, lärandet och leken hand i hand. Du utgår från barnens intressen och skapar förutsättningar för lek och lärande. Du som pedagog är högst delaktig och utmanar, stöttar och hjälper i leken. Just denna biten är väldigt viktigt för att leken ska bli ett lärande. Barnen får prova och utveckla sina idéer samtidigt som de leker, skriver och räknar i ett sammanhang som är meningsfullt för dem. De ges möjlighet att utveckla flertalet av förmågorna i förskoleklass när de är delaktiga i den lärande leken. 


 

LEKTIONER OM LÄRANDE LEK

Detta arbetsområdet består av sex olika lektioner. 

  1. Inspirationsfilm, artiklar och diskussionsfrågor
  2. Att bygga en lekmiljö
  3. Exempel och inspiration till olika lekmiljöer
  4. Meningsskapande aktiviteter
  5. Exempel och inspiration till meningsskapande aktiviteter
  6. Fördjupnings- och litteraturtips

 

OM MIG

Jag som har skapat detta arbetsområdet heter Linda Bengtsson och arbetar på utvecklingsavdelningen med inriktning förskoleklass. 

Jag har arbetat som lärare i förskoleklass mellan 2011-2020, är utbildad lärare mot både förskola och grundskolans tidigare år och har utöver det även en Montessoriutbildning.

Om du använder dig av lärande lek i ditt klassrum idag får du gärna höra av dig och dela med dig av dina idéer och hur du har använt dig av det i ditt klassrum. 

linda.bengtsson2@malmo.se

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet