Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

78 träffar

KAMERA – En övning i att memorera, lyssna och beskriva

I den här övningen ska eleverna genom en ögonblicksbild, som en kamera, memorera vad de har sett och sedan återberätta detta. Här tränar eleverna sitt minne, men även att lyssna och beskriva. Tips! L...

BURR – EN LEKFULL ÖVNING I ATT BESKRIVA FÖREMÅL

I den här övningen tränar eleverna både på att lyssna på en beskrivningen, omsätta beskrivningen genom leta upp det som är beskrivet och berätta vad de hittat som passar in på beskrivningen. I leken B...

KIMS LEK – Att beskriva och memorera

Det här är en traditionell lek som kan göras i många varianter. I den här versionen används naturmaterial. Eleverna tränar på att beskriva vad de har valt att visa och senare i Kims lek att memorera s...

FRÖER, GRODDA OCH ODLING – fyra odlingsaktiviteter under vintern

Att närma sig odling kan ske på många olika sätt och man behöver inte vänta till att jorden reder sig.  I detta resursmaterialet finns fyra olika aktiviteter om hur man under vintern och tidig vår kan...

MENINGSSKAPANDE AKTIVITETER

Meningsskapande aktiviteter kan se väldigt olika ut men har en sak gemensamt – de utgår från elevernas intressen. Vårt uppdrag som pedagoger blir att utgå från det som intresserar barnen och gör...

ATT BYGGA EN LEKMILJÖ

I den här lektionen får du tips på hur du kan tänka och förbereda dig inför uppstart av en ny lekmiljö samt hur du är aktiv och kan utmana i barnens lek. En lekmiljö kan se ut på oändligt många olika...

Barnens bästa bibliotek – med lärarhandledning

I projektet ”Barnens bästa bibliotek” får alla elever i förskoleklass visning av sitt närmaste områdesbibliotek på Biblioteken i Malmö. De får också möta en bibliotekarie som berättar mer...

22 namnlekar för förskoleklasser!

När sommarlovet är slut och höstterminen börjar är det ofta många nya namn att lära sig för både elever och lärare. I den här resursen hittar du 22 enkla namnlekar att variera mellan för att skapa til...

Om Israel – Palestina konflikten för yngre elever

Konflikten mellan Israel och Palestina kan vara svår att förstå för yngre elever. I det här korta klippet från SVT Play kan du som lärare tillsammans med dina elever få en överblick som passar lägre å...

Hur man kan ha svåra diskussioner med elever i tider av osäkerhet

När vissa traumatiska händelser inträffar kommer barnen att höra om det på ett antal olika sätt, varav några kan vara felaktiga, osäkra eller baserade på rykten eller spekulationer. Varhelst det händer kan händelser skapa känslor av ångest och rädsla. Elever kan då få svårigheter att formulera sina känslor. Denna vägledning ger praktiska förslag på hur du kan strukturera diskussion, vidareutbildning och ifrågasättande vid sådana händelser.