Gå direkt till innehållet

I det här arbetsområdet presenterar Susanna Maier ett upplägg kring hur man kan introducera och arbeta med keramisk lera i förskolan. Vi organiserar oss inte utifrån lektioner i förskolan, men uppläggets delar bygger på varandra för att barnen ska kunna bli bekant med materialet och dess aspekter och möjligheter. En kunskapsprogression om materialets teknik är inbyggd i delarna. 

I varje del finns det med mål från läroplanen och syfte för delen. Här finns också med nyfikna frågor som man kan använda för att dels ge fokus till syftet, dels för att få syn på vad som barnen blir nyfikna på, förundrar eller fascinerar dem. Barnens tankar och nyfikenheter kan då ligga till grund för fortsatt undersökande. I läroplanen står det att barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. Erbjud delarna i upplägget flera gånger, låt barnen få tid, rum och ro att bli färdiga med sitt undersökande. 

Organisera också barnen i mindre grupper för att tillexempel möjliggöra för barnen att komma in i ett kreativt flow och ge dig som pedagog förutsättningar att samtala med och lyssna till barnens tankar. Detta är mycket viktigt även utifrån ett språkutvecklande perspektiv.

 

Arbetsområdet är skapat av: Susanna Maier (Pedagogiskt utvecklingsteam Söder).

Bilderna i arbetsområdet kommer från workshops hållna med förskollärare.

 


ARBETETS FYRA DELAR

Del 1: Introduktion – Mötet mellan leran och kroppen

Del 2: Konstruktion

Del 3: Undersökande gestaltning

Del 4: Materialvård

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet