Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

78 träffar

PUSSELHAGE

I den här övningen får eleverna genom rörelse öva på talens ordning. Tips! Läs om hur ni kan använda Pedagogiska kartor för att finna bra platser att arbeta på. Gör så här! Material som behövs: Gatk...

BOKSTAVSMATTA

Vi omger oss med många olika saker. Det kan till exempel vara köpta saker som vi använder varje dag i klassrummet eller sådant naturen kan ge. Genom att använda det som finns runt omkring oss och sätt...

BERÄTTANDE – NARRATIV TEXT

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...

ADJÖ HERR MUFFIN!

Döden är ibland ett svårt ämne att närma sig.  Ibland är det lättare att närma sig ett ämne utifrån en berättelse. Ulf Nilssons bok  Adjö, herr Muffin är en sådan berättelse som ger oss en utgångspunk...

Läslista – blickar framåt och bakåt!

Så spännande med ett nytt årtionde och nya läsår! Hur ser världen ut under de närmast åren? Vi finner svaret genom att läsa böcker som både blickar framåt och bakåt.

PERSONLIGT ÅTERGIVANDE / BERÄTTANDE TEXT

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...

FIFFIG METOD FÖR ATT FÅNGA SVÅRA BEGREPP

Metoden ”Concept attainment” (begreppserövrande) är ett sätt att hjälpa elever att kunna och förstå ord och begrepp. Allra bäst funkar det för abstrakta begrepp eller koncept.  Med concept...

ATT ARBETA I GOOGLE CLASSROOM

Målet med denna resurs är att du som pedagog ska lära dig att skapa ett digitalt klassrum för din klass eller undervisningsgrupp. Webbplatsen som resursen länkar till utvecklades under VT 2017 och bes...

MATTOR TILL BEEBOTS / BLUEBOTS

När man arbetar med programmering med Bluebots och Beebots så ger banor en bra struktur. Somliga lärare använder kakelplattor, andra använder kapplastavar för att visa vägen för de små robotarna. Jag...

1. TRYGGHET OCH STUDIERO – HITTA SKATTEN

I denna serie av sex avsnitt får du som pedagog ett enkelt och smidigt arbetsmaterial för att påbörja arbetet med trygghet och studiero. Värdegrundsarbetet är något som ska genomsyra allt vi gör i sko...