Gå direkt till innehållet

Syftet med lektionen är att få eleverna att se värdet av att bearbeta sina produktioner, ge förslag på hur man kan göra det samt att visa eleverna hur man kan använda uppgiftsinstruktionen som stöd i bearbetningsprocessen.

Lektionen tar cirka 60 minuter att genomföra. Eleverna behöver penna och läraren behöver ha kopierat upp en autentisk elevuppsats.

Den här lektionen innehåller två olika textalternativ:

Det går också bra att använda egna elevlösningar.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Introduktion

Bearbetning av det egna arbetet

Till lärare

Genomför en Tänka Tillsammans. Eller gör en EPA utifrån följande frågor:

 • Hur förbereder jag mig innan jag skriver en text?
 • Hur gör jag för att bearbeta en text under och efter skrivandet?
 • Vilken erfarenhet har ni av kamratrespons? Har det hjälpt er?

Gör en tankekarta på tavlan utifrån elevernas svar. Sudda inte ut den eftersom lektionen kommer att avslutas med att ni återkopplar till den.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Titta på och diskutera ett videoklipp – 15 minuter

Bearbetning av det egna arbetet

Till lärare

Berätta för eleverna att ni ska titta tillsammans på ett klipp. Klippet Austin´s Butterfly handlar om hur man ger bra feedback.  Ställ in svensk text innan du startar klippet som är cirka 6 minuter långt.

Berätta att klippet handlar om barn men att man kan lära sig mycket om vikten av hur man ger bra feedback och om hur viktigt det är att bearbeta det man skapar. Be eleverna vara uppmärksamma på följande medan de tittar:

 • Vilka lärdomar om respons drog barnen i filmen?

Anteckna det ni kommer fram till i punktform på tavlan. Det skulle till exempel kunna vara:

 • Var inte rädda för att uppmärksamma saker som behöver korrigeras/förbättras.
 • Visa och var konkret när du ger förbättringsförslag – exemplifiera.
 • Håll en god språklig ton när du ger feedback.
 • Visa även vad som fungerar och vad som är bra – exemplifiera.
 • När feedback ges i flera steg är det viktigt att också uppmärksamma vilka förändringar som gjorts och vilken effekt förändringarna har på läsaren.
 • Att man också måste kunna ha den här “dialogen” med sig själv i samband med det egna redigeringsarbetet.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Tillämpa – 20 minuter

Bearbetning av det egna arbetet

Till lärare

Eleverna ska nu med hjälp av de lärdomar klippet gav få ge respons på en elevtext.

 • I klippet hade pojken en modellbild att utgå från. Berätta för eleverna att en uppgiftsinstruktion ofta kan användas som modell för feedback.
 • Visa en instruktion till en elevuppgift i (finns bifogat i de två elevuppgifterna som delades i lektionens introduktion) och gå igenom den tillsammans med eleverna så att de säkert förstår alla ord och begrepp.
 • Visa eleverna elevexemplets lösning av uppgiften.
 • Låt eleverna i grupper om fyra komma fram till tre konkreta förslag de skulle ge till textförfattaren. Påminn om lärdomarna från klippet som finns antecknade på tavlan.
 • Be sedan eleverna ge sin feedback och anteckna stödord utifrån detta på tavlan.  

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Avslutande återkoppling

Bearbetning av det egna arbetet

Till lärare

Avsluta med att återkoppla till Tänka tillsammansövningen som gjordes i början av lektionen.

 • Hur förbereder jag mig innan jag skriver en text?
 • Hur gör jag för att bearbeta en text under och efter skrivandet?
 • Vilken erfarenhet har ni av kamratrespons? Har det hjälpt er?
 • Bör något ändras eller läggas till på den gemensamma tankekartan?
 • Vad?

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.