Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Med utgångspunkt från förra lektionen pratar om samtycke och samtyckeslagstiftning.
  • Låter eleverna genomföra övningen ”Temperaturlinjen” från RFSUs material Vill du som finns länkat.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Examination och utvärdering.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Samtycke

Samtycke med hjälp av temperaturlinje

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare kopplar an till förra lektionen och pratar om begreppet samtycke och samtyckeslagstiftning.

 

Förbered

Förbered genom att plocka fram och gå igenom det material du vill använda.

 

Genomför

Presentera samtyckes-konceptet med utgångspunkt från förra lektionens diskussioner om skadliga könsroller och nej som egentligen betyder jag. Beskriv kort hur diskussionen kring samtycke och en samtyckeslagstiftning gått i Sverige. Några användbara länkar bifogas nedan.

 

Om samtycke och samtyckeslagstifning

Se klipp om vad som är samtycke på UR skola

Definition av samtycke på Wikipedia

Artikel om samtyckeslagstiftningen på Sydsvenskan

Om den nya samtyckeslagstiftningen på Svt nyheter

 

 

Till elever

I detta moment kopplar vi an till förra lektionens diskussioner om eventuellt skadliga effekter av könsroller och nej som egentligen betyder ja, med konceptet samtycke.

Fundera och undersök vad begreppet samtycke betyder. Hur definieras det? I vilka sammanhang i livet och samhället används begreppet samtycke? Vad innebär den samtyckeslagstiftning som föreslagits och eventuellt antagits i Sverige? Hur vet en om samtycke getts?

Delta i diskussionen om samtycke i klassen och dela med dig av vad du fått fram och förstått.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Temperaturlinjen

Samtycke med hjälp av temperaturlinje

Till lärare

I detta moment sammanför vi diskussionen kring hur en faktiskt kommer till hångel och samtycke i en övning lånad från RFSUs material till deras Vill du?-kampanj.

 

Förbered

Läs igenom det bifogade materialet från RFSU. Sätt din in i övningen, kopiera det som behövs och klipp ut alla remsor. Fungera igenom en lämplig plats att hålla övningen.

 

Genomför

Genomför övningen enligt instruktionen men tänk på att fokuset i detta utförande är tvåfaldigt: dels att låta eleverna lista/rangordna vilka ord, handlingar och signaler som mest signalerar ”vill” eller ”vill inte”, och del att använda detta för att sätta så mycket fokus på just samtycke som möjligt. När eleverna gjort sin temperaturlinje – följ upp den med diskussioner om det finns någon gräns för ”inte vill” som om du passerar den faktiskt motsvarar ett brott? Om tid finnes – låt eleverna skriva egna ord, handlingar och signaler och blanda in bland de övriga. Upprepa övningen och diskussionen med eleverna.

 

 

Till elever

I denna övning ska ni med hjälp av utklippta ord, handlingar och signaler rangordna er på en temperaturlinje från ”Vill” (hångla) till ”Vill inte” (hångla).

Lyssna på läraren instruktioner och rangordna er efter bästa förmåga. När ni placerat er: fundera också på om det någonstans på linjen går över från att vara mer än bara ”vill inte” utan att det faktiskt skulle vara brottsligt om du gick förbi den linjen?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.