Gå direkt till innehållet

I det här lektionen får eleverna veta vad diskriminering är för något. De får göra ett antal övningar kopplat till ämnet och möjlighet om att prata om vilka diskrimineringsgrunder som finns.

”De som försvarar stereotypa bilder tycks ofta bara se och känna till just den bild de försvarar – och se den bilden som är unik, medan de som känner igen stereotyperna ser repetitionen av samma bilder om och om igen genom historien och i samtiden.”

Text och bild är hämtade från bildersmakt.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Vad är diskriminering?

Diskriminering, vad är det?

Till lärare

Se diskrimineringsfilmen och lyft sedan fram elevernas tankar och funderingar som har uppkommit i samband med filmen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Diskrimineringsmemory

Diskriminering, vad är det?

Till lärare

I det här momentet ska eleverna  ta del av de sju diskrimineringsgrunderna som de enligt lag skyddas av. Detta gör de genom att två och två para ihop diskrimineringsgrunden med dess betydelse. I kortspelet finns samtliga diskrimineringsgrunder och betydelsen av dem.

  • Skriv ut korten från nedanstående länk.
  • Dela in eleverna i mindre gruppen, förslagsvis 4 i varje grupp.
  • Dela ut korten och låt eleverna inledningsvis diskutera fram vilka de sju diskrimineringsgrunderna är.
  • Därefter ska eleverna para ihop diskrimineringsgrunden med dess betydelse.
  • Låt dem sedan gruppvis presentera vad de har kommit fram till i helklass.
  • Förslagsvis kan varje grupp presentera en diskrimineringsgrund var.

_________________________________________________________________________________

Inom diskrimineringsgrunden etnicitet innefattas också språk.

Nedanstående länk är en övning som kan hjälpa dig och dina elever att arbeta normkritiskt och interkulturellt.  Språk är en viktig aspekt av en människas identitetsutveckling där av viktigt att synliggöra och erkänna i klassrummet.

Besök resursen Alla språk är språk för lärande på Malmö delar. 

Till elever

Ta del av lärarens/pedagogens instruktioner.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.