Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare

 • Introducerar vad arbetsområdet ska handla om.
 • Går igenom arbetsområdets Pedagogiska Planering.
 • Lotsar eleverna genom en övning kopplat till oändlighetskonceptet.
 • Låter elever undersöka gränserna för vetenskapen i ett moment och gränserna för tron i ett annat moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Introduktion av arbetsområde

Introduktion – smaka på oändligheten

Till lärare

Ställ följande frågor till eleverna:

 • Hur många här vet att Gud finns?
 • Hur många här tror att luft existerar?
 • Hur många här tycker att nazisterna startade andra världskriget?
 • Hur många här tycker att alla de där meningarna lät lite konstiga?

Läraren introducerar arbetsområdet. Målet är att eleverna både ska bli bättre ”vetenskapspersoner” och samtidigt få bättre förståelse för hur man pratar om ämnen som går utanför det vetenskapliga och som rör människors tro och identitet.

Till elever

Ta del av introduktionen.

Tänk på att fråga om det är något du inte förstår.

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Genomgång av Pedagogisk Planering

Introduktion – smaka på oändligheten

Till lärare

Gå igenom den Pedagogiska Planeringen. Lägg särskild vikt vid vad som faktiskt ska göras under arbetsområdet, vilka färdigheter som övas och vilka kunskapskrav som ska bedömas. Informera eleverna om att arbetsområdet avslutas med ett diskussionsarbete som kommer att bedömas.

Till elever

Ta del av introduktionen.

Tänk på att fråga om det är något du inte förstår.

Anteckna vid behov.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Oändligheten är större än vad vi kan förstå

Introduktion – smaka på oändligheten

Till lärare

Det här är ett kort moment för att få eleverna att reflektera över oändligheten. Detta koncept är lämpligt att börja med eftersom det är så otroligt abstrakt och på många sätt rör sig till gränslandet för vad vi vet och vad vi tror. Att prata om oändligheten med elever kan få dem att säga saker som ”När jag tänker på det här går det till slut bara runt i huvudet på mig.” Detta är den effekt som momentet vill uppnå.

 • Dela frågorna i dokumentet ”Oändligheten är större än vad vi kan förstå” med eleverna digitalt.
 • Be dem fundera enskilt på svaren.
 • Efter några minuter delar du in eleverna i grupper om 2-4 elever och ber dem diskutera frågorna tillsammans för att de ska få nya perspektiv av varandra.
 • Avsluta med att lyfta frågorna i hela gruppen.

Till elever

Svara på frågorna och fundera enskilt. Sedan ska du tillsammans med klasskompisar fundera på vad oändligheten betyder.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Smaka på vetenskapens gränser

Introduktion – smaka på oändligheten

Till lärare

Det är också ett kort moment för att få eleverna att reflektera över att det vi vet har gränser och att vetenskapen inte (än) har alla svar på saker som rör vår existens och vårt ursprung. Syftet är inte att utmåla vetenskapen som ogiltig på något sätt, utan snarare att visa på att det finns mycket som än är outforskat – för att öka förståelsen för att detta är en fråga där människor kan komma fram till många olika svar.

Momentet kan användas till hela klassen men det är också möjligt att dela upp det så att just detta moment bara riktar sig till elever som självidentifierar sig som icke troende, eller som uttrycker att de tror på vetenskapliga förklaringar till varför universum ser ut som det gör.

 • Dela frågorna i dokumentet ”Smaka på vetenskapens gränser” med eleverna digitalt.
 • Be dem fundera enskilt på svaren.
 • Efter några minuter delar du in eleverna i grupper om 2-4 elever och ber dem diskutera frågorna tillsammans för att de ska få nya perspektiv av varandra.
 • Avsluta med att lyfta frågorna i hela klassen. Förhoppningsvis ser eleverna att det finns en massa pusselbitar som saknas i vårt vetenskapliga/faktabaserade synsätt för att förklara universum och vår existens. Det finns utrymme för många teorier och tolkningar och här är det lätt att förstå varför många här ser förekomsten av en högre makt (även om den enskilda eleven själv inte gör det).

Till elever

Vetenskapen är vårt sätt att få kunskap om hur allting fungerar. I astrofysik och teoretisk fysik försöker vetenskapen bland annat förklara var allting kommer ifrån – hur världen och universum skapats. Men inte ens vetenskapen har alla svar.

Fundera på frågorna – ensam och sedan tillsammans med klasskompisar. Har ni några teorier?

Tillhörande filer

Laddar...

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Smaka på trons gränser

Introduktion – smaka på oändligheten

Till lärare

Här möter du ännu ett kort moment för att få eleverna att reflektera över att tro till sin natur rör sig i ett område där vi inte kan bevisa påståenden i vetenskaplig bemärkelse. Syftet är inte att utmåla tro som felaktig eller inte sant, utan bara att visa på att det utifrån ett vetenskapligt synsätt finns många frågetecken – för att öka förståelsen för att detta är en fråga där människor kan komma fram till många olika svar.

Momentet kan användas till hela klassen men det är också möjligt att dela upp det så att just detta moment bara riktar sig till elever som självidentifierar sig som troende, eller som uttrycker att de tror på att en högre makt av något slag och kan vara förklaringen till varför universum ser ut som det gör.

 • Dela frågorna i dokumentet ”Smaka på trons gränser” med eleverna digitalt.
 • Be dem fundera enskilt på svaren.
 • Efter några minuter delar du in eleverna i små grupper om 2-4 elever och ber dem diskutera frågorna tillsammans för att de ska få nya perspektiv av varandra.
 • Avsluta med att lyfta frågorna i hela klassen. Förhoppningsvis ser eleverna att att även om olika trosuppfattningar kommer med många sorters förklaringar, så är dessa svåra att bevisa på ett vetenskapligt sätt och efter vetenskapliga definitioner. Det finns utrymme för många teorier och tolkningar och här är det lätt att förstå varför många inte accepterar en religiös förklaring (även om den enskilda eleven själv inte gör det).

Till elever

Olika trosuppfattningar kommer med olika sorters svar på stora frågor om livet och allting. En viktigt del av tron är att komma med förklaringar till bland annat förklara var allting kommer ifrån – hur världen och universum skapats. Men dessa uppfattningar är svåra att bevisa på ett vetenskapligt sätt.

Fundera på frågorna först ensam och sen tillsammans med klasskompisar. Finns det några bevis?

Tillhörande filer

Laddar...

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.