Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Summerar vad ni lärt er och tar eleverna till hjälp att grafiskt sammanfatta kunskaperna på lektionssalens väggar på ett sätt som påminner dem om detta resten av terminen/skolåret/livet.
Delar ut en utvärdering till varje elev och låter dem utvärdera arbetsområdet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Summera

Utvärdering

Till lärare

Ett moment i vilket ni analogt eller digitalt formulerar ner arbetsområdets mest centrala deviser och kunskaper och fäster de på väggarna för att i framtiden kunna hänvisa till dessa kunskaper.

Eleverna kan diskutera och själv formulera vad som varit det viktigaste (som en exit ticket) och du som lärare kan antingen skriva ut – eller kanske analogt skriva – och sätta upp de mest välformulerade.

Till elever

Vad har du lärt dig under detta arbetsområdet? Formulera ner det i enkla fraser som kan sättas upp på väggarna i klassrummet så att ni kan hänvisa till det i framtiden.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Utvärdera

Utvärdering

Till lärare

Arbetsområdets sista moment.
Dags för eleverna att utvärdera arbetsområdet.
Vad har varit bra och vad kan göras bättre till nästa gång?
Använd bifogat formulär eller använd en egen utvärderingsmetod som du och dina studenter är bekväma med.

Till elever

Dags att utvärdera arbetsområdet.

Vad har varit bra och lärorikt och vad kan göras bättre nästa gång?

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.