Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

  • Gör övningen ”monsunen” och introducerar eleverna till konceptet identitet.
  • Visar och exemplifierar hur vår identitet formas på så många plan och att nationell identitet bara är en.
  • Låter eleverna fundera över och göra en prioriteringslista kring vilka faktorer som styr deras egen självbild och identitet.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Kritik mot invandring. Var går gränsen till rasism?

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Monsunen

Identitet

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare introducerar övningen ”Monsunen” och leder en diskussion med eleverna när de är klara

 

Förbered

Förberedlektionen genom att plocka fram och gå igenom övningen så att du själv förstår den och vet hur du ska introducera den och jobba vidare med den. Se till att du kan dela den med eleverna digitalt eller analogt. 

 

Genomför

Gå igenom  övningen och försäkra dig om att eleverna förstått.

Låt eleverna jobba med övningen tills du märker att de flesta är klara.

Diskutera igenom resultatet och visualisera på tavlan de olika val som eleverna gör.  Vad innebär deras val för hur de identifierar sig? Kan en göra det så lätt för sig att en säger att ens val av umgänge visar ens sanna identitet? Diskutera och nyanser.

 

Typiskt och förväntat resultat av övningen ”Monsunen” är givetvis att eleverna väljer att umgås med de människor på hotellet som a) är någotsånär i deras egen ålder b) delar intressen på någon nivå.  Saker som religion och nationell identitet är sällan på toppen av listan. Så utifrån detta enkla exempel kan vi visa på att nationell identitet sällan är överst på listan över vad som är viktigt för oss. Samtidigt är det viktigt att förstå att övningen har sina begränsningar och därför haltar lite. Om eleverna tvingades välja en någon av gästerna på hotellet att gifta sig med och  tillbringa resten av livet med så kanske resultatet skulle bli annorlunda – då kanske saker som etnicitet, religion och dylikt skulle ges större tyngd. När ni diskuterat första frågona (vem de vill umgås med) ställ gärna den frågan också (om giftemål). Diskutera konceptet fram och tillbaka med eleverna och se hur de uppfattar det. Gå vidare när du upplever att diskussionen är uttömd.

Till elever

I detta moment får du fundera kring vem eller vilka du skulle vilja umgås hela dagarna med om du blev instängd på ett hotell på en paradisö på grund av en tropisk storm.

  • Lyssna på lärarens instruktioner och ställ frågor om det är något du är osäker på.
  • Läs sedan introduktionen till övningen och gå sedan igenom alla människor som är instängda på hotellet samtidigt som dig. Fundera på vilka du identifierar dig med och/eller skulle vilja umgås med om dagarna. Fundera också på varför detta känns som människor du skulle vilja tillbringa tid med?
  • Var slutligen beredd att dela med dig till klassen kring vilka människor du känner att du har något gemensamt med och varför. Delta i den påföljande diskussionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Vad menar vi med identitet?

Identitet

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare introducerar konceptet identitet och exemplifierar några av de många pusselbitar som utgör mänsklig identitet. 

 

Förbered

Förbered lektionen genom att plocka fram och gå igenom presentationen du vill använda – det bifogade eller en egen. 

Fundera själv kring begreppet identitet. Är det något i presentationen som du tycker bör läggas till för att ytterligare nyansera bilden.

 

Genomför

Gå igenom presentationen med eleverna (alternativt dela presentationen med eleverna och låt dem jobba med frågorna kring presentationen som finns i sista bilden).

Bjud in eleverna att själva fundera kring vad som byggt upp deras identitet. Bjud också in dem att lägga till fasetter till presentationen om det är något som de tycker fattas.

Lämna momentet när du upplever att konceptet identitet är väl förankrat och eleverna själva fått fundera lite kring sin egen identitet.

 

Till elever

I detta moment tittar ni på begreppet ”identitet” och vad det betyder.

Titta på presentationen (som antingen visas av er lärare eller som delas med er).

Fundera på om det är något i beskrivningen av identitet som saknas – som borde läggas till beskrivningen.

Fundera också på hur du själv skulle beskriva din egen identitet.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Privilegie

Identitet

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare introducerar begreppet privilegium och gör en övning för att synliggöra konceptet.

 

Förbered

Förbered lektionen genom att sätta dig in i konceptet privilegium.

Plocka fram och gå igenom ta ett steg framåt-övningen för att göra dig bekant med den. 

 

Genomför

Genomför övningen först och ta diskussionen kring vad övningen visar efteråt. Privilegiebegreppet är stort och omfattande och skulle mycket väl kunna ligga till grund för ett eget arbetsområde men i detta moment får det bara bli en kort informationspunkt. Gå vidare när du som lärare uppfattar att eleverna förstår begreppet och har fått uppleva och erfara på egen hand vad privilegium kan innebära.

Till elever

I detta moment undersöker vi om det finns ”osynliga” fördelar för vissa människor i samhället som de kanske inte är medvetna om eller alltid tänker på – det som kallas privilegium.

Gör övningen med din lärare och svara så sanningsenligt du kan.
Fundera – både medan du gör övningen och när den är klar – om du är förvånad över resultatet. Har du själv tänkt att det verkar finnas vissa som har fördelar som de inte ens själv tycks medvetna om? Är du kanske – när du tänker efter -en av dessa människor?

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.