Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Lär ut grunderna för den vetenskapliga metoden.
Går igenom, förklarar och exemplifierar relevanta begrepp och termer.
Går igenom examinationen för området och säkerställer att alla elever har förstått vad det är de ska göra.
Handleder eleverna under deras undersökningar i enlighet med den vetenskapliga metoden.

Avsluta lektionen med att sammanfatta dagen lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Hur upplever man när någon är kritisk mot hur man är och vad man tycker och tror? Hur lätt är det att förändras, vad är lättast att ändra: ens kunskaper (veta), ens åsikter (tycka) eller ens tro? Varför är det så och hur ska en förhålla sig till det?

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Repetition

Den vetenskapliga metoden

Till lärare

Den vetenskapliga metoden är arbetsområdets avslutande del. Börja därför med att kort med hjälp av klassen repetera vad klassen lärt sig hittills. Rimligtvis kommer ni fram till något liknande detta:

Skillnaden mellan att veta, att tycka och att tro och vikten av att förstå skillnaderna av dessa innan man ger sig in i en diskussion.
Vad som är subjektivt och vad som är objektivt
Rätten till åsikter men också vikten av att kunna argumentera för åsikter om det handlar om fakta.
Insikten att diskussioner om tyckande eller tro rimligtvis inte kan leda till ett resultat annat än ett intressant utbyte av tankar.
Respekt för andras ståndpunkter men också insikten att jag måste stå ut med att bli utmanad för mina ståndpunkter.

Till elever

Nu är arbetsområdet på väg mot en avslutande examination där du får öva på det du lärt dig under arbetsområdet. Men innan dess: hjälp läraren att sammanfatta vad ni lärt er hittills.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Genomgång av den vetenskapliga metoden

Den vetenskapliga metoden

Till lärare

Ett moment i vilket läraren visar filmen som illustrerar den vetenskapliga metoden, vid behov förtydligar hur den vetenskapliga metoden fungerar och låter eleverna öva i att formulera sig i enlighet med den vetenskapliga metoden.

Börja med att visa filmen och besvara elevernas frågor om det är något som efteråt är otydligt.
Skriv upp relevant terminologi på tavlan/skärmen och säkerställ att eleverna förstår och kan använda begreppen.
Avsluta med att låta eleverna öva sig på att tänka ut undersökningar de skulle kunna göra med hjälp av den vetenskapliga metoden.

Exemplifiera med följande exempel:
Eleven Fatima ser sig omkring och gör följande observation: ”Många killar spelar basket på rasterna” och hon bestämmer sig för att använda detta som utgångspunkt. Hennes hypotes blir: ”Alla killar gillar basket” och hon bestämmer sig för att testa sin hypotes genom att intervjua ett trettiotal pojkar på skolan. Hennes hypotes kommer att verifieras om alla pojkar svarar ”ja” och falsifieras om endast en pojke svarar ”nej”. Andra elever kommer att kunna replikera hennes undersökning genom att också fråga andra pojkar och om de når samma resultat kommer hennes teori att bli starkare. Om resultaten visar att hypotesen inte håller har hon möjlighet att ändra sin hypotes längs vägen.

 

Olika förslag på filmer kring den vetenskapliga metoden (tyvärr finns än så länge inga pedagogiska gratisfilmer om den vetenskapliga metoden på svenska – än)

 

Till elever

Den vetenskapliga metoden handlar om en metod för att hitta ny kunskap och etablera sanningen. Det är helt enkelt ett sätt att få fram ny kunskap där man kan säga att man vet något – inte bara tycker eller tror.

Börja med att titta på filmen och fråga om det är något du inte förstår.

När du känner att du också kan använda alla viktiga ord så öva genom att själv formulera en enkel undersökning. Använd lärarens exempel som hjälp om du är osäker.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Examination

Den vetenskapliga metoden

Till lärare

Detta är arbetsområdets näst sista moment och det som bör tillåtas ta längst tid och få mest fokus.

Eleverna har under förra momentet gått igenom och fått öva den vetenskapliga metoden och nu är det dags för dem att faktiskt välja och genomföra en egen undersökning. Ge eleverna tillgång till den digitala mallen bifogad med detta moment, klargör tidsramen för hur länge de har på sig och sätt en deadline. Förslagsvis följer arbetet följande upplägg:

1. Eleverna observerar och ställer hypotes.
2. Läraren ger feedback på hypotesen och om det är lämpligt uppmanar eleven att sätta igång med sin undersökning.
3. Eleven genomför undersökningen, gör tester och försöker verifiera och falsifiera hypotesen.
4. Vid behov justeras hypotesen och nya tester gör.
5. Eleven summerar sina slutsatser i dokumentet och lämnar över det, tillsammans med instruktioner kring hur undersökningen genomförts, till en annan elev. Denna elev försöker nu replikera undersökningen för att se om de kan få fram samma testresultat.
6. De två eleverna sammanfattar tillsammans och avslutar med att formulera om hypotesen nu blivit en användbar teori eller om den falsifierats.

När alla elever genomför studier i enlighet med den vetenskapliga metoden håller ni ett gemensamt seminarium i klassrummet och sammanfattar slutsatserna från alla undersökningar. Vad har klassen lärt sig som grupp? Skriv ner slutsatserna på tavlan/skärmen så att alla har nytta av dem. Exempel på frågor till en dylik diskussion: vilka hypoteser är lätta att verifiera? (Exempelvis allt för generella: människor gillar olika sorters mat) Vilka hypoteser är svåra att verifiera? (Exempelvis metafysiska: Guds eller andars existens). Hur formulerar man en bra hypotes som är lagom utmanande och som faktiskt ger ett resultat som är värt något?

Till elever

Efter att ha lärt dig om den vetenskapliga metoden och fått öva hur man skulle kunna göra en undersökning är det nu dags att göra det på riktigt.

Med hjälp av det dokument som läraren ger er och som förhoppningsvis gör det tydligt vad som skall göras och i vilken ordning är det bara att köra igång. Gör observation, formulera en hypotes och sätt igång din undersökning. Försök välja något som är lagom utmanande och be din lärare om hjälp om det är svårt.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.