Gå direkt till innehållet

Vad är luft?

Luft finns över allt, men hur får vi syn på att det är något?

Att arbeta med att synliggöra luft, att det är något och att det väger, kan göras var som helst. I det här arbetet får eleverna se och känna luft genom olika praktiska aktiviteter och experiment.

Det här arbetsområdet består av sju olika delar:

  1. Förtest – Vad är luft?
  2.  Att få syn på luft
  3.  Solen och vinden
  4. Luft rör sig
  5.  Luft tar plats
  6. Luft väger
  7. Sammanfattning – Vad är luft?

Filer och länkar kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten av lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.

 

(Mer om pedagogiska kartor)

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Förtest – vad är luft?

1. Förtest – Vad är luft? A) För att få syn på hur eleverna uppfattar vad luft är får de skriva ner sina funderingar individuellt utifrån frågorna: Vad är luft? Var finns luft? Vad använder man...

Att få syn på luft

2.  Att få syn på luft A) Genom att synliggöra luft med olika hjälpmedel får eleverna uppleva att det som inte syns faktiskt är något. Inför varje aktivitet kan pedagogen beskriva aktiviteten och elev...

Solen och vinden

3. Solen och vinden A) Låna sagan ”Solen och vinden” i bokform eller sök upp den i digital form. B) Läs sagan ”Solen och vinden” högt för elevgruppen. Tillsammans tar ni ut de nyckelorden som är vikti...

Luft rör sig

4. Luft rör sig A) För att se att luft finns och rör sig får eleverna bygga en vindsnurra och en drake innan gemensamma experiment görs i klassrummet. Olika sorters instruktioner för vindsnurror och d...

Luft tar plats

5. Luft tar plats A) För att visa att luft tar plats jobbar ni med laborationerna Flaskan och tratten och Flaskan och ballongen. Ta bilder på de olika delmomenten under experimenten för att använda i...

Luft väger

6. Luft väger A) För att visa att luft väger jobbar ni med laborationerna Väger luft något? – Ballongbalans. Ta bilder på de olika delmomenten under experimenten för att använda i kommande exit ticket...

Sammanfattning – vad är luft?

7. Sammanfattning – Vad är luft? A) Titta på bilder tillsammans som är tagna under arbetet. Vad är det ni ser och kommer eleverna ihåg vad det var som hände och varför. B) Individuellt får eleve...