Gå direkt till innehållet

Här inleder du med att eleverna repeterar eller introduceras för begreppen energi och hållbar utveckling. De får arbeta med att ta reda på vad olika ord på en ordlista betyder . De får sedan en uppgift, På spaning i hemmet, som de förbereder på lektionen för att sedan samla in information till hemma.

Moment:

  • Visa filmen: Om hållbarhet (nedan) och be eleverna prata två och två kring vad de tänker om filmen samt om det var några ord som de inte förstod. Plocka upp några funderingar i helgrupp och skriv upp orden de inte förstod på tavlan.  

 

  • Ordlista: (Classroom)

Dela ut uppgiften via Classroom till alla i klassen.

 

  • Uppgiften: På spaning i hemmet

I det här momentet undersöker eleverna hemmets vanor. Sedan funderar de ut fem saker som kan förändras för att spara på jordens naturresurser, hushålla med energi och skydda miljön. Länk till formulär finns nedan.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Om hållbarhet

På spaning i hemmet – 1

Till lärare

Visa filmen: Om hållbarhet och be eleverna prata två och två kring vad de tänker om filmen samt om det var några ord som de inte förstod. Plocka upp några funderingar i helgrupp och skriv upp orden de inte förstod på tavlan.  Med fördel kan du skriva till dem i dokumentet som du delar med eleverna via Classroom i nästa uppgift. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Ordlista

På spaning i hemmet – 1

Till lärare

  • Ordlista (Classroom)

Dela ut uppgiften via Classroom till alla i klassen. Låt eleverna arbeta med att ta reda på vad de olika begreppen och orden betyder och. När de är klara skickar de in via Classroom individuellt. 

Som stöd kan du ge dem Naturskyddsföreningens faktablad. Se tillhörande länk nedan.

Tillhörande filer

Laddar...

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

På spaning i hemmet

På spaning i hemmet – 1

Till lärare

I det här momentet undersöker eleverna hemmets vanor. Som stöd har de ett formulär. Sedan funderar de ut fem saker som kan förändras för att spara på jordens naturresurser, hushålla med energi och skydda miljön. 

På energifallet.se finns en mer utvecklad variant av hur momentet kan genomföras. Se tillhörande länk nedan.

Tillhörande filer

Laddar...

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.