Gå direkt till innehållet

1. Förtest – Vad är luft?

A) För att få syn på hur eleverna uppfattar vad luft är får de skriva ner sina funderingar individuellt utifrån frågorna:

  • Vad är luft?
  • Var finns luft?
  • Vad använder man luft till?
  • Hur känns luft?

För vissa elever är det ett stöd att använda ordbilder. Exempel på ordbilder av frågorna ovan finns i dokumentet widgitsymboler-luft.

B) Låt alla elever rita en bild där hen kan se eller känna luft.

C) Sammanfatta elevernas tankar i en text, t.ex. genom en EPA och sätt in bilderna, se ett exempel på text Vad är luft och vad använder man den till? Denna text kommer att vara till underlag till en diskussion vad de visste/trodde innan arbetsområdet och vad de tror efter genomfört arbete. Den kan också användas till läsäxa.

EPA är ett sätt att få fler elever att fundera kring och framföra sina tankar om ett område och dela med sig av sina tankar. EPA är förkortning för:
E – enskilt – tänka själv
P – par – eleverna sätter sig i par och diskuterar sina tankar kring frågeställningarna.
A – alla – i helklass berättar varje par vad de har kommit fram till.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Förtest – Vad är luft?”

Förtest – vad är luft?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.