Gå direkt till innehållet

3. Solen och vinden

A) Låna sagan ”Solen och vinden” i bokform eller sök upp den i digital form.

B) Läs sagan ”Solen och vinden” högt för elevgruppen. Tillsammans tar ni ut de nyckelorden som är viktiga för att förstå sagan och skriver upp dem så att de blir synliga för alla.

C) Dela in eleverna i grupper om tre. Utifrån nyckelorden ska varje grupp dramatisera sagan ”Solen och vinden”. Till sin hjälp får de en rock som rekvisita. Alla grupperna spelar upp sin pjäs för resten av gruppen.

D) Efter dramatiseringen ska varje elev skriva ner sagan så som hen kommer ihåg den. Hen ska också rita bilder till som stödjer texten.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Solen och vinden”

Solen och vinden

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.