Gå direkt till innehållet

5. Luft tar plats

A) För att visa att luft tar plats jobbar ni med laborationerna Flaskan och tratten och Flaskan och ballongen.

  • Ta bilder på de olika delmomenten under experimenten för att använda i kommande exit ticket.
  • Tillsammans repeterar ni och diskuterar vad en laborationsrapport är och hur ni ska skriva i den.
  • Var och en skriver en egen laborationsrapport, men gör laborationen tillsammans. Ett exempel på arbetsgång finns i texten Laborationsrapport.

B) Exit ticket – välj ut några bilder som visar avgörande moment från experimenten. Skriv ut dem. Arbeta med ett experiment i taget.

  • Sätt upp bilderna på tavlan i oordning.
  • Numrera eller skriv en bokstav under varje bild.
  • I vilken ordning ska bilderna komma om de ska visa i vilken ordning som vi gjorde experimentet?
  • Finns det små whiteboardtavlor kan dessa användas. Var och en av eleverna skriver då ner den ordning hen tror/vet att experimentet utfördes på.
  • Gör sedan en gemensam genomgång på tavlan.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Luft tar plats”

Luft tar plats

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.