Gå direkt till innehållet

Människornas påverkan på naturen blir mer och mer synlig.  Plast är ett material som används mycket, men hur påverkas vattnet och djurlivet utanför Malmö av människans användning av plastprodukter?

Genom att lära sig mer om och undersöka vardagen och närmiljön får eleverna verktyg om sin egen påverkan och ges redskap för egen handlingskompetens utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Eleverna ska genomföra en fältstudie vid Öresund under ”del 4”. Under en dag får gruppen låna material för att genomföra sin fältstudie.

Bokningen av Havslådan – Fristående fältstudie omfattar två lådor:

  •  I havslådan finns håvar, vattenkikare, spannar, vita tråg, förstoringsglas, luppar, skrivplattor och nyckelkarta ”Smådjur i saltvatten”, vattentermometer och lufttermometer.
  • I det marinbiologiska kittet finns mätsticka, propptagare, såll, vattentermometer och salthaltsmätare.

Vi på naturum Öresund vill väldigt gärna veta hur det har gått för er och vad ni tyckte om materialet! Om ni vill dela med er eller om ni har några frågor, skriv gärna till oss på info@naturumoresund.se.

Lektionsmaterialet har tagits fram i samarbete med Annica Trenneman och Johan Tejler Kryddgårdsskolan och Marint Kunskapscenter.

______________________________________________________________
Det här arbetsområdet består av fem olika delar:
  1. Globala målen
  2. Plast runtomkring oss
  3. Vad händer med avfallet?
  4. Håvning vid Öresunds strandkant
  5. Var är skräpet? Vad kan jag göra? 

Filer och länkar som är kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten i lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.

 

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Globala målen

1.  A) Inled arbetet med övningen Globala målen – sorteringsuppgift. Här får eleverna tillfälle att fylla begreppet hållbar utveckling med innehåll och utveckla en förståelse för vad FN:s globala mål...

Plast runtomkring oss

2.  A) Efter det att hemuppgiften är gjord  i lektion 1, delas klassen in i mindre grupper. Varje grupp delar med sig och jämför sina listor. Be grupperna diskutera utifrån följande frågeställningar:...

Vad händer med avfallet?

3.   A) Arbeta med övningen Plast i avfallshierarkin. Detta för att skapa en förståelse hos eleverna om vikten av att plast återanvänds eller återvinns i avfallshierarkin. B) Vad händer med alla sopor...

Håvning vid Öresunds strandkant

4.   A) Förbered eleverna inför besöket på naturum Öresund genom att titta tillsammans och diskutera filmerna: • Vad finns i havslådan • Hur man använder nyckelkartan • Hur man håvar • Hur man markera...

Var är skräpet? Vad kan jag göra?

5.   A) Eleverna ska förbereda en muntlig redovisning med bildstöd. Bildstödet ska innehålla någon form av tabeller, bilder och/eller diagram. Ett eller flera områden som eleverna kan beröra kan vara:...