Gå direkt till innehållet

3.  

A) Arbeta med övningen Plast i avfallshierarkin. Detta för att skapa en förståelse hos
eleverna om vikten av att plast återanvänds eller återvinns i avfallshierarkin.

B) Vad händer med alla sopor som inte hamnar i avfallshierarkin? Diskutera med eleverna vilken uppfattning de har om var det skräp hamnar som inte behandlas i avfallshierarkin.

C) Hur ser det ut kring skolan? Gå tillsammans och samla ihop skräpet ni hittar i närområdet. Vad hittar ni mest av? Vem tror ni har kastat det?

D) Hur har man historiskt sett på hur man ska ta hand om skräp? Låt eleverna fundera först innan filmen ”Sjövett 1964” visas.

E) Diskutera filmens budskap. Hur tänkte de då? Hur tänker vi idag? Finns det några likheter eller skillnader? För att synliggöra likheterna och skillnaderna kan man tillsammans skriva in svaren på frågorna i ett Venndiagram. För genomgång finns venndiagrammet att tillgå i Storbildsunderlag.

F) Hur ser det då ut i Malmö? Titta gemensamt på bildspelet Plast i havet.
Använd Bildtext stöd till lärare – Plast i havet som stöd vid berättandet.

G) Vilka skador kan skräp i havet åstadkomma? Diskutera tillsammans utifrån vad ni har sett i filmen och bilderna. En fråga kan till exempel vara: Vad är det djuren ser när de ser skräpet?

H) För att förbereda sig läser pedagogen igenom informationen om skräp i texten Ingenting försvinner, allt finns kvar.

I) Diskutera med eleverna utifrån postern Nedbrytningstider – Ingenting försvinner allt finns kvar om sakers olika nedbrytningstider. Använd Storbildsunderlag och texten Ingenting försvinner, allt finns kvar som stöd.

J) Utifrån innehållet i filmen, bilderna och diskussionerna som varit tidigare ska eleverna i mindre grupper skapa en poster. Som stöd kan eleverna använda postermallen. Använd Storbildsunderlag som hjälp vid genomgången.

Några rubrikförslag till poster:
• Vad händer med havet?
• Vad händer med sopor i havet?
• Vad händer med livet i havet?

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Vad händer med avfallet?”

Vad händer med avfallet?

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.