Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna sortera och gruppera växter och naturföremål samt kunna namnge några vanliga växter”.

Materiel: Bladnyckel, färgcirkel och Näringskedjor-matris (se bifogad fil, moment 1).

Denna lektion introducerar arbetsområdet om “Växter, djur och näringskedjor”. En Näringskedjor-matris finns med som klargör målen för eleverna. Övningarna som finns med handlar om att sortera och gruppera växter och naturföremål samt att kunna namnge några vanliga växter.

Övningarna till denna lektion kräver eventuellt mer än ett pass.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Blad – moment 1

Blad

Till lärare

Börja med att titta på introduktionsfilmen Näringskedjor. Ni kommer återkomma till filmen flera gånger under kommande lektioner.

Berätta för eleverna att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som handlar om “Näringskedjor, växter och djur”.

Dela ut varsin Näringskedjor-matris till eleverna (se bifogat dokument). Förklara att det som står i spalten till vänster är sådant som de ska lära sig under arbetets gång. I matrisen står alltså det som eleverna ska kunna. Genom att kryssa i vilket man kan, vilket man lyckas med, får var och en veta vad man kan just nu. Det en elev inte redan kan är då sådant som han eller hon ska lära sig.  Tanken är att eleverna ska flytta kryssen efterhand som de lyckas mer och mer. 

Till elever

 • Din lärare kommer att berätta att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som handlar om “Näringskedjor, växter och djur”. 

 

 • Ni kommer titta på en kort introduktionsfilm om näringskedjor.

 

 • Du kommer att få en Näringskedjor-matris. I matrisen står det som du ska lära dig och kunna.

 

 • Lyssna noga och ställ gärna frågor.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Blad – moment 2

Blad

Till lärare

Säg till eleverna att ni under denna lektion ska jobba med växter och andra naturföremål.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna sortera och gruppera växter och naturföremål samt kunna namnge några vanliga växter”.

Lyssna på sången ”Näringskedjor”. 

Till elever

 • Ni kommer under denna lektion att jobba med växter och andra naturföremål. 

 

 • Lektionsmålet är “Kunna sortera och gruppera växter och naturföremål samt kunna namnge några vänliga växter”

 

 • Ni kommer även att lyssna på sången “Näringskedjor”.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Blad – moment 3

Blad

Till lärare

Detta moment innehåller övningarna “Bladen” och “Färgjakten med mera”. (Som inspiration till dig som lärare, inför övningen om blad, kan du titta på filmen ”Markinventering i Klagshamn – Pedagogiska kartor” som du hittar längst ned på sidan).

Samla eleverna vid ett grönområde på skolan eller i dess närhet. Berätta att vi i Sverige har något som heter Allemannsrätten. Samtala med dem om dess betydelse, att alla har rätt att vistas i naturen men att man inte får störa eller förstöra växter och djur. 

Berätta vidare att lektionens första praktiska övning handlar om att samla och sortera blad. 

 

BLADEN

Låt eleverna enskilt, under några minuter, samla in blad och löv från träd, buskar och andra växter. 

När det gått några minuter och alla har samlat in cirka 10 blad samlar du eleverna igen.

Nästa uppdrag är att de ska sortera bladen i två grupper. De ska också kunna motivera och förklara varför de grupperar dem som de gör. Varför de lägger några av bladen i den ena gruppen och några i den andra? Även detta gör de enskilt.

När eleverna är klara med detta parar du ihop dem två och två. Eventuellt genom lottning eller i den takt som de blir klara. Uppgiften blir då att visa och förklara för varandra hur de har gjort och tänkt.

Efterhand som paren blir klara låter du dem sortera bladen igen. Denna gång ska de sortera alla de gemensamma bladen. Uppmana eleverna att fortsätta sortera sina två högar i ännu fler högar.  

Samla eleverna och håll ett kortare samtal där några elever får berätta hur de tänkte vid sorterandet.

Ta med några av bladen in till klassrummet. Vid passande tillfälle sorterar ni bladen igen likt en bladnyckel (se bild nedan samt bild i bifogad fil). Ta reda på namnet på era bladarter. Detta kan ni göra med hjälp av en bladnyckel som ni förslagsvis hittar på nätet. 

Om ni vill göra ännu fler bladövningar så hittar ni det via länken nedan: Artkunskap – träd i närområdet (Pedagogiska kartor).

FÄRGJAKTEN MED MERA

Följande tre övningarna handlar om att upptäcka vilken mångfald av naturföremål som finns på en vanlig skolgård eller i barnens närmiljö. Övningarna är dessutom språkutvecklande eftersom eleverna samtalar om föremålen, namnger dem och motiverar sina val.

Förslagsvis väljer du en av följande tre övningar, den som bäst passar din elevgrupp. 

 

Färgjakten

Med yngre elever som ännu inte lärt sig alfabetet passar “Färgjakten”. Låt eleverna jobba i par. Ge varje par en färgcirkel (se bifogad fil). Med färgcirkelns hjälp ska de sedan leta upp olika naturföremål som matchar cirkelns olika färger. 

Efterhand som paren blir klara låter du dem lägga upp sina naturföremål på en yta så föremålen syns tydligt (se bild nedan). 

Avsluta övningen med att titta på varandras resultat. 

 

Bokstavsjakten 

Med elever som kan alfabetet passar “Bokstavsjakten”. Även här kan eleverna arbeta i par.  Låt dem leta efter naturföremål. En sak till varje bokstav i alfabetet från A till Ö. Uppmana dem att vara kreativa och använda sin fantasi när de motiverar och matchar bokstav med föremål. 

När alla är klara får paren redovisa sitt alfabet. 

 

Ordjakten

Övningen är en vidareutveckling av “Bokstavsjakten” men istället för att hitta naturföremål till bokstäverna i alfabetet ska eleverna hitta föremål till bokstäverna i ett ord. Till exempel ordet “Näringskedja”, eleverna letar upp ett föremål för bokstaven N, ett annat föremål för bokstaven Ä, en  tredje sak för R och så vidare. 

Till elever

 • Under denna lektion kommer du att få sortera blad och jobba med olika naturföremål.

 

 • Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Blad – moment 4

Blad

Till lärare

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Näringskedjor-matris.

 

Till elever

 • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.
 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.
 • Kryssa i din Näringskedjor-matris.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.