Gå direkt till innehållet

2. 

A) Efter det att hemuppgiften är gjord  i lektion 1, delas klassen in i mindre grupper. Varje grupp delar med sig och jämför sina listor. Be grupperna diskutera utifrån följande frågeställningar:

  • Vilka likheter eller skillnader kan de se?
  • Vilka föremål verkar vara vanliga i våra hem?
  • Vilka av de vanligaste föremålen byter vi ut ofta?

B) Om du skulle byta ut ett plastföremål mot något annat vad skulle det vara? Låt eleverna fundera i par eller mindre grupper vilket plastföremål de skulle kunna byta ut mot något annat. Eleverna illustrerar sina funderingar med en poster (se bild ovan).

C) Utifrån de plastföremål som eleverna gett som exempel i förra övningen ska eleverna i text förklara varför alternativet är bättre eller sämre än plastföremålet (se bild nedan, exempel på nackdelar).

D) Eleven väljer ut ett eller flera föremål som de tittar närmare på från föregående övning och gör en miljökonsekvensanalys. Låt dem fundera över och formulera en text utifrån frågorna:

  •  Titta på de material du vill ersätta plast med – varför vill du ersätta
    materialet med något annat?
  • Vilka problem finns det med att byta ut materialet?
  • Finns det problem med det nya materialet?
  • Bör plasten bytas ut eller är det bättre att ha den kvar?

Som stöd när de ska skriva texterna kan eleverna använda postermallen.
Använd Storbildsunderlag som hjälp vid genomgången.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Plast runtomkring oss”

Plast runtomkring oss

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.