Gå direkt till innehållet

Det här arbetsområdet handlar om när praktik möter teori inom matematiken och begrepp görs begripliga.

Mäta omkrets och area är ett lektionsmaterial som använder den närmsta utemiljön i undervisningen i samspel med klassrummet. Ett svårt moment för många elever är att kunna skilja på begreppen omkrets och area. Här möter praktik teori där huvudfokus är att få känslan för vad som är vad.

 


Arbetsområdets sex lektioner

 

Omkrets

1. Att mäta omkrets

2. Mäta sträckor och omkrets i verkligheten och digitalt

Area med informella mätmetoder

3. Oregelbundna former

4. Från oregelbundna former till månghörningar

Area med formella mätmetoder

5. Oregelbundna figurer

6. Geometriska figurer E

 

Filer och länkar som är kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten i lektionsinnehållet men också under ”moment”.

 

LÄNK TILL KARTAN HITTAR DU HÄR

(Lär dig mer om Pedagogiska kartor på Malmö delar.)

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Att mäta omkrets

1. Att mäta omkrets 1. Den här delen handlar om frågan: Vad är omkrets? Plocka fram olika sorters föremål som eleverna ska jämföra omkretsen av. Med hjälp av garn mäter eleverna föremålets omkrets. De...

Mäta sträckor och omkrets i verkligheten och digitalt

2. Mäta sträckor och omkrets i verkligheten och digitalt Titta tillsammans på skolans område och omgivningar i en digital karta tillexempel.  www.malmo.se/pedagogiskakartor Titta på och diskutera vil...

Oregelbundna former

3. Oregelbundna former Arbeta utifrån beskrivningen i dokumentet Att se area med naturföremål som hjälp. Här får eleverna mäta ytors storlek med naturföremål och uppskatta föremåls area.

Från oregelbundna former till månghörningar

4. Från oregelbundna former till månghörningar Jobba med dokumentet Vilken yta är störst. Här förs en diskussion kring hur man kan avgöra vilken yta som är störst och hur man kan mäta det. Om man har...

Oregelbundna figurer

5. Oregelbundna figurer Diskutera med eleverna om de känner till någon areaenhet. Utgå sedan från 1 kvadratcentimeter. Låt eleverna rita och klippa ut kvadratcentimetrar. Vilket löv har störst area?...

Geometriska figurer

6. Geometriska figurer 1. Tillverka en kvadratmeter med sidan 1 m i papper. Gå igenom hur delarna av kvadraten benämns och var de är på papperskvadratmetern: • 2-dimensionell figur • Area/yta • Sida...