Gå direkt till innehållet

1. Att mäta omkrets

1. Den här delen handlar om frågan: Vad är omkrets? Plocka fram olika sorters föremål som eleverna ska jämföra omkretsen av. Med hjälp av garn mäter eleverna föremålets omkrets. De ska vira garnet runt föremålet och klippa av när garnet kommit ett varv runt. Sträck ut garnbitarna och lägg dem parallellt.

  • Vilket föremål har störst/minst omkrets?
  • Jämför och resonera kring begreppet omkrets. Finns det fler än en omkrets kring ett föremål?

Gör övningen en gång tillsammans innan eleverna arbetar i mindre grupper eller par.

 


2. Ni fortsätter utomhus och mäter omkretsen på träd. I övningen Trädets omkrets letar eleverna upp trädstammar med mindre och större omkrets. I övningen Hur många träd får plats ringar eleverna in en yta med en given omkrets.

 


3. Fortsätt inomhus. Plocka fram olika sorters föremål som eleverna ska jämföra omkretsen av, andra än vid första övningen.

Gör övningen en gång tillsammans innan eleverna arbetar i mindre grupper eller par. Eleverna uppskattar först vilket föremål som har störst omkrets, mindre och så vidare. De skriver ner sina uppskattningar.

Med hjälp av garn ska eleverna mäta föremålens omkrets genom att de virar garnet runt föremålet och klipper av när garnet kommit ett varv runt.
Sträck sen ut garnbitarna och lägg dem parallellt. Mät garnen med linjal. Hur långa är garnen? Trodde eleverna rätt när de uppskattade vilket föremål som hade störst omkrets?

 


4. Arbeta vidare med uppgiften Mäta omkretsen av månghörningar (polygoner). Sista delen i uppgiften där eleven själv får rita egna figurer används som bedömningsunderlag.

 


5. I övningen Mäta omkrets av rektanglar och kvadrater jobbar eleverna vidare med omkrets hos rektanglar och kvadrater.

 


6. För att stämma av om eleverna har greppat om hur man mäter omkrets får de en mät- och skrivuppgift. Låt eleverna enskilt svara skriftligt på frågorna:

  • Hur går du tillväga om du skulle mäta omkretsen av en papperskorg?
  • Beskriv hur du skulle göra och vad du behöver för att utföra uppgiften.

Är det många som svarar fel på frågorna – gå tillbaka och repetera eller gör liknande uppgifter som innan.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Att mäta omkrets”

Att mäta omkrets

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.