Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Spelar ”Många siffror på varandra” och skapar på så sätt insikter om grundlagars betydelse.
Ger exempel på hur grundlagen är utformad i Sverige och i andra länder.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Många siffror på varandra

Grundlagar

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare tar en paus från allt diskuterande och låter spelarna spela ett enkelt spel.

 

Förbered

Förbered lektionen genom att göra spelet ”Många siffror på varandra” tillgängligt för spelarna, analogt eller digitalt. 

Dela in eleverna i lämpliga grupper om 3-5 elever.

 

Genomför

Dela ut spelet ”Många siffror på varandra” och förklara reglerna och konceptet. Spelarna kommer troligtvis inledningsvis att tycka att både spelet och verksamheten känns onödig och/eller meningslös men ge det tid: en eller flera grupper kommer förr eller tidigare att agera på ett sådant sätt att det öppnar upp för diskussion. Eventuellt kommer det faktum att förra momentet handlade om omröstningar där minoriteten rättigheter stod i fokus att göra att eleverna redan från början har ganska gott fokus och en tanke på hur spelet kan komma att utvecklas. Om detta är det svårt att vara helt säker.

Inledningsvis kommer spelarna att bara slå tärningar och lägga ihop poäng, en helt meningslös sysselsättning. Men förr eller senare – troligtvis när någon spelare börjar uppnå vinstkriteriet – så kommer någon spelare att introducera en ny regel. I sin enklaste form kan det handla om att höja poänggränsen för att vinna – och därigenom undvika att ledaren avgår med segern. Men snart kommer nog spelare att inse att med en sådan formulering som spelet och reglerna har så finns det inget som inte kan ändras. Reglerna skulle kunna ändras så att spelaren som först når 40 poäng blir utslagen (lätt att få majoritet för i en omröstning) men reglerna skulle också kunna förvandlas så att reglerna för hur man ändrar reglerna ändras. I en grupp som är lite rapp i tanken kommer spelet snabbt att bli något helt annat: en liten mikrosimulering för bestämmande i största allmänhet. Vill en skydda spelet från att bli en oändlig radda förändringar som gör en vinst omöjlig måste till exempel begränsningar införas för att göra allt för enkla regelförändringar. Ett sätt att göra detta på är att till exempel införa enighet som ett krav för att ändra en regel. Eller två tredjedelars majoritet etc.

Övervaka hur det går i de olika grupperna i klassen. Be snabba grupper som utser en vinnare spela om en (meningslös) omgång till vid behov. Låt detta ta tid om det behövs. När du som lärare ser att tillräckligt många grupper nått tillräckligt stora insikter för att det ska bära en diskussion, bryt spelet och gå över i en diskussion.

Summera elevernas erfarenheter av spelet analogt på tavlan eller digitalt i någon form av digitalt dokument. Led diskussionen så att alla elever får några punkter med sig från lektionen:

  • I en demokrati kan spelreglerna ändras.
  • För att spelreglerna inte ska ändras så ofta att samhällets mål ska bli osäkert eller lidande krävs speciella regler som gör att fusk eller missbruk av reglerna ska kunna undvikas.
  • Dessa superregler som reglerar hur resten av reglerna ska kunna ändras och fungera kallas grundlagar och/eller en konstitution.
  • Bra grundlagar/bra konstitution behöver kunna ändras (eftersom världen och vad vi tycker är bra ändras) men de bör samtidigt göra det så rättssäkert och demokratiskt som möjligt och undvika snabbt missbruk.

Konkretisera alla dessa teoretiska diskussioner med jämförelser med den svenska grundlagen. Ge exempel på våra grundlagar och de mekanismer vi skapat för att både vara flexibla och kunna undvika missbruk (ändrandet av grundlag kräver omröstning i riksdagen – nytt val – och sedan ny omröstning i riksdagen, vilket i förlängningen alltid ger folket sista ordet i en grundlagsändring).

Till elever

I detta moment tar ni en paus från diskussionerna och spelar ett enkelt spel: ”Många siffror på varandra”

 

  1. Sätt er i de grupper era lärare delar in er i.
  2. Läs reglerna tillsammans så att alla förstår vad som gäller.
  3. Bestäm vem som börjar första omgången och spela sedan spelet tills någon vunnit och/eller er lärare avbryter spelet.

 

Fundera under tiden på varför ni gör övningen men också på hur den faktiskt spelomgången går till? Hur gör spelarna för att vinna? Vilka problem dyker upp under vägen?

Delta sedan aktivt i diskussionen kring spelet när er lärare avbrutit spelandet och samlar till diskussion.

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.