Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Sammanfattar och avslutar arbetsområdet.
Utvärderar arbetsområdet.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Sammanfattning

Sammanfattning och utvärdering

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare med elevernas hjälp sammanfattar arbetsområdet och de viktigaste kunskaperna och insikterna som eleverna tar med sig därifrån.

 

Förbered

Förbered momentet genom att själv fundera kring vilket som är det bästa sättet för eleverna att kortfattat sammanfatta sina kunskaper och insikter – det föreslagna eller kanske ett eget.

 

Genomför

Låt eleverna sammanfatta i en eller ett par korta meningar vad de tar med sig från arbetsområdet och vad de skulle vilja att andra elever som inte själva läst arbetsområdet skulle få med sig utan att behöva lägga samma tid. Ett sätt att göra det på är att låta eleverna göra demonstrationsplakat eller politiska reklamaffischer som istället för ett politiskt budskap (Avskaffa kärnkraften!) har ett sammanfattande budskap (Om inte du bestämmer över Sverige kommer någon annan att göra det åt dig). När alla eleverna sammanfattat – samla alla plakat/affischer på ett ställe och ta en bild som kan sparas för att sammanfatta hela upplevelsen i klassen.

Till elever

Ett moment i vilket du som elever sammanfattar allt du lärt dig under arbetsområdet på det sätt som din lärare föreslår.

Om du bara fick skriva en eller ett par meningar och skulle tvingas sammanfatta det som du tycker är det allra viktigaste du lärt dig under arbetsområdet. Vad skulle du skriva då?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Utvärdering

Sammanfattning och utvärdering

Till lärare

Arbetsområdets sista moment. Dags för eleverna att utvärdera arbetsområdet.

 

Förbered

Förbered momentet innan lektionen genom att ta fram eventuella formulär för utvärdering som du vill använda, det bifogade eller något eget.

 

Genomför

Utvärdera med eleverna: vad har varit bra och vad kan göras bättre till nästa gång?

Använd bifogat formulär eller använd en egen utvärderingsmetod som du och dina studenter är bekväma med.

Till elever

Dags att utvärdera arbetsområdet.Vad har varit bra och lärorikt och vad kan göras bättre nästa gång?

Fundera både på vilket sätt som arbetsområdet hade kunnat göras annorlunda för att du skulle kunna lära dig mer och först snabbare och/eller bättre och på vad din lärare skulle kunna göra annorlunda för att arbetsområdet ska bli bättre om din/dina lärare bestämmer sig för att göra det igen med en ny klass. Tänk på principerna för god återkoppling: var konkret och tydlig och ge förslag till förbättringar om du har några.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.